Reinstalacja systemu (Win ME) -> log do kontroli


(Wieszatiel) #1

Witam,

Musiałem zakupić nowy dysk twardy i zainstalować system od nowa (skutek przepięcia 'stary' dysk został uszkodzony). Po reinstalacji wgrałem patch'e do windowsa (zbiór aktualizacji pn. WinMe Patcher), zainstalowałem antyvira i firewall'a. Podczas skanowania Nod nie wykrywa nic podejrzanego; Spybot S&D wykrył jedynie spyware Alexa.

Niemniej jednak, w procesach HJT jest coś, czego wcześniej nie było, tzn. HCOUNT.EXE, HIDSERV.EXE + UIUCU.EXE. Ponadto, nie wiem czy to wskutek działania ScanDisk'u czy Optymalizatora pakietu Office, ale tworzy się folder TEMP.TUW, gdzie są tak egzotyczne pliki jak 'AAAAAAAA.TUW' czy 'PAAAAAAA.TUW'.

Proszę o kontrolę log'a.

QUOTE

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:19:32, on 2006-08-26

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KRN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

C:\WINDOWS\HCOUNT.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KUI.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\SOFT4EVER\LOOKNSTOP\LOOKNSTOP.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\UIUCU.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HIDSERV.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACK THIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [selfHostUtil] C:\WINDOWS\selfhost.exe /L

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [Look 'n' Stop] "C:\Program Files\Soft4Ever\looknstop\looknstop.exe" -auto

O4 - HKLM..\Run: [uIUCU] C:\WINDOWS\TEMP\UIUCU.EXE -CLEAN_UP -S

O4 - HKLM..\Run: [Hidserv] Hidserv.exe run

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [NOD32kernel] "C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [KB918547] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [HiberMonitor] HCount.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_07\BIN\SSV.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRAM FILES\JAVA\JRE1.5.0_07\BIN\SSV.DLL

QUOTE

Złączono Posta : 26.08.2006 (Sob) 17:38

odzewu brak. nie wierzę!

just look 1 more time:


(Kuz5) #2

:slight_smile:

W/w przez ciebie procesy to w większości składniki systemu windows ME, więc bez obaw

Log jest czysty

Ciachnij:

Wyczysc katalog temp;

To od MS Office


(Wieszatiel) #3

kuz5 wielkie dzięki!

rozumiem, że te wpisy są OK ?


(Myszonus) #4

Możesz je ciachnąć kosmetycznie :slight_smile: