Rejestracja logowanie - wyswietlenie userow

mam problem jak wyswietlic wszystkich zarejestrowanych userow z bazy MYSQL??

glowny plik funkcje.php

<?php 


function pol_mysql()

{//ustawiamy teraz dane naszej bazy 

$db_host = 'localhost';

$db_user = 'krasnal';

$db_pass = 'krasnal';

$db_name = 'krasnal';


//ustawiamy polaczenie z baza danych

$lacz = mysql_pconnect($db_host, $db_user, $db_pass);

  if(!$lacz)

  {

   echo "Wystapil blad: Polaczenie z baza nie powiodlo sie.";

   exit; }


//wybieramy baze 

if(!@mysql_select_db($db_name, $lacz)) {

echo 'Baza danych chwilowo niedostepna. Przepraszamy.';

exit; }


}


function wynik_db_do_tablicy($wynik)

{

 $tablica_wyn=array();


 for($licznik=0; $rzad=@mysql_fetch_array($wynik); $licznik++)

  $tablica_wyn[$licznik]=$rzad;


 return $tablica_wyn;

}


function html_url($url, $nazwa)

{

 // wyswietlenie URL-a jako lacza

?>

<?=$nazwa?><? } function wy_form_logo() { ?>

| Login: | | Haslo: | | | Rejestracja |

<? include(‘down.php’); } // formularz rejestracji function dodaj_form() { ?>

| Dodanie nowego uzytkownika | |
| Login: | |
| Numer Gadu-Gadu: | |
| Skšd jeste: | |
| Plec: | Mezczyzna: Kobieta: |
| Haslo: | |
| Powtórz haslo: | |
| Twoj E-mail | |
|

Haslo powinno skladac sie z nie wiecej niz 12 znaków.

|
| |
|   |

<? include (‘down.php’); } //dodajemy uzytkownika do bazy danych include (‘top.php’); function dodaj_usera($login, $gg, $skad, $plec, $haslo, $haslo2, $email) { if ($haslo != $haslo2) { echo "

Hasla nie sa takie same.

"; dodaj_form(); exit; } $polaczenie= pol_mysql(); // sprawdzenie, czy login nie powtarza sie $wynik = mysql_query(“select * from users where login=’$login’”); $wynik = mysql_query(“select * from users where email=’$email’”); if(!$wynik) return “Problem: zapytanie z bazy nieudane”; if (mysql_num_rows($wynik)>0) { echo "

Uzytkownik o takiej nazwie lub email jest juz zarejestrowany, spróbuj inny login

"; dodaj_form(); exit; } $czas = date(“j-m-Y-G:i:s”); // umieszczenie usera w bazie danych $zapytanie = “insert into users values (’’, ‘$login’,’$email’, ‘$gg’, ‘$skad’, ‘$plec’, ‘$haslo’, ‘$czas’)”; $wynik=mysql_query($zapytanie); if($wynik) { echo "

Rejestracja zakonczona pomylnie

"; echo "

Strona Logowania

"; include(‘down.php’); exit; } return true; } function logowanie($login, $haslo) { $polaczenie= pol_mysql(); // sprawdzenie, czy login nie powtarza sie $wynik = mysql_query(“select * from users where login=’$login’”); if(!$wynik) return “Problem: zapytanie z bazy nieudane”; if (mysql_num_rows($wynik)== 0) { echo "

Niema takiego uzytkownika w bazie danych

"; wy_form_logo(); exit; } $tab_user = wynik_db_do_tablicy($wynik); if ($tab_user[0][‘haslo’] != $haslo) { echo "

Niepoprawne haslo

“; wy_form_logo(); exit; } $user = $login; session_register(“user”); echo “zalogowany jako: " .$user.”,
jestes z “.$tab_user[0][‘skad’].”-a,
data twojej rejestracji to: “.$tab_user[0][‘data’].”,
twoj numer gg to:”.$tab_user[0][‘gg’].""";

include(‘down.php’);

}

?

[/code]

a to ten nie dzialajacy plik check.php

[code]?php session_start(); ?

?php

//wczytanie pliku z funkcjami

require_once (“funkcje.php”);

//rozpoczecie sesji

session_cache_limiter(‘nocache’);

//kod PHP

$result = mysql_query(“SELECT login, gg FROM users”);

while ($row = mysql_fetch_array($result))

{

echo "" . $row["login"] .

   "" . $tab_user["gg"] .

   "\n";

}

mysql_free_result($result);

mysql_close($link);

?