Reklamiarz nie do usunięcia

Witam!

Mam problem z reklamiarzem… Co ok. pół godziny uruchamia mi okno IE i nie daje żyć, wywala mi jakieś reklamy gier itd.

Mam Smart Security, znalazl wirka ale to chyba nie ten:

C:\Windows\system32\zruf.dll
 • leży w kwarantannie. OS: Windows 7 7100 RC Ok, log HiJack:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

  Scan saved at 10:40:06, on 2009-08-24

  Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3004)

  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7100.0000)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\Windows\system32\taskhost.exe

  C:\Windows\system32\Dwm.exe

  C:\Windows\Explorer.EXE

  C:\Windows\system32\taskeng.exe

  C:\Fraps\fraps.exe

  C:\Program Files\Glary Utilities\Integrator.exe

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

  C:\Windows\SOUNDMAN.EXE

  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

  C:\Windows\WindowsMobile\wmdcbase .exe

  C:\Program Files\My applications\tmonitor.exe

  C:\Program Files\My applications\Windows Media Player Live Update.exe

  C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.7\GoogleCrashHandler.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Temp\ctv652.exe

  C:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\aqq.exe

  C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

  O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

  O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

  O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

  O4 - HKLM…\Run: [Windows Mobile-based device management] %WINDIR%\WindowsMobile\wmdcBase.exe

  O4 - HKLM…\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

  O4 - HKLM…\Run: [SunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

  O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe” /hide /waitservice

  O4 - HKCU…\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

  O4 - HKCU…\Run: [SRS Audio Sandbox] “C:\Program Files\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe” /hideme

  O4 - HKCU…\Run: [Google Update] “C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

  O4 - HKCU…\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150596.exe -Update -1150596 -“Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3)” -“http://www.gry.pl/gra/Street_Sesh.html

  O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - Startup: cFosSpeed Updater.exe

  O4 - User Startup: tmonitor.exe

  O4 - User Startup: Windows Media Player Live Update.exe

  O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

  O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra button: Wyolij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyolij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O13 - Gopher Prefix:

  O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe

  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.33\bin\mysqld.exe

  End of file - 6621 bytes

Z góry dzieki za pomoc.

Daj logi z OTL.

Kwarantannę się przede wszystkim opróżnia.

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )

Pokaż logi OTL

(Na Windows Vista uruchamiamy program z menu Uruchom jako Administrator… )

oraz GMER.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.

Logi z OTL’a. Wrzucić log Extras.Txt??

OTL.Txt

OTL logfile created on: 2009-08-24 12:06:19 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.0.10.7 Folder = C:\Users\ADZIOPAK\Desktop

 Ultimate Edition (Version = 6.1.7100) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 8.0.7100.0)

Locale: 00000409 | Country: Poland | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd


1023,55 Mb Total Physical Memory | 348,33 Mb Available Physical Memory | 34,03% Memory free

2,00 Gb Paging File | 1,00 Gb Available in Paging File | 49,98% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]


%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 30,51 Gb Total Space | 7,34 Gb Free Space | 24,06% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 39,06 Gb Total Space | 5,66 Gb Free Space | 14,49% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive E: | 42,21 Gb Total Space | 8,09 Gb Free Space | 19,18% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive F: | 654,56 Mb Total Space | 0,00 Mb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: CDFS

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded


Computer Name: ADZIOPAK-PC

Current User Name: ADZIOPAK

Logged in as Administrator.


Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Standard


[color=#E56717]========== Processes (SafeList) ==========[/color]


PRC - [2009-05-14 15:47:54 | 00,731,840 | ---- | M] (ESET) -- C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

PRC - [2009-05-08 21:08:52 | 00,066,872 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe

PRC - [2008-12-10 01:10:14 | 00,024,636 | ---- | M] (Apache Software Foundation) -- c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe

PRC - [2009-03-30 16:28:36 | 01,533,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

PRC - [2008-12-10 01:10:14 | 00,024,636 | ---- | M] (Apache Software Foundation) -- C:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe

PRC - [2009-03-30 16:28:36 | 00,183,152 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

PRC - [2009-04-22 07:19:43 | 01,124,352 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

PRC - [2009-04-22 07:19:35 | 00,049,152 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\taskhost.exe

PRC - [2009-04-22 07:19:02 | 02,607,616 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Explorer.EXE

PRC - [2009-01-03 13:28:20 | 01,203,880 | ---- | M] (Beepa P/L) -- C:\Fraps\fraps.exe

PRC - [2009-06-02 11:41:14 | 00,478,208 | ---- | M] (Glarysoft Ltd) -- C:\Program Files\Glary Utilities\Integrator.exe

PRC - [2009-04-22 07:19:35 | 00,049,152 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\taskhost.exe

PRC - [2008-10-25 11:44:34 | 00,031,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

PRC - [2009-05-14 15:47:08 | 02,029,640 | ---- | M] (ESET) -- C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

PRC - [2009-08-22 12:44:32 | 05,346,816 | ---- | M] (Creative Team S.A.) -- C:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\aqq.exe

PRC - [2009-08-11 17:49:19 | 00,096,269 | ---- | M] () -- C:\Program Files\My applications\Windows Media Player Live Update.exe

PRC - [2007-05-31 16:21:28 | 00,648,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\WindowsMobile\wmdcbase .exe

PRC - [2009-07-29 18:30:43 | 00,133,104 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.7\GoogleCrashHandler.exe

PRC - [2009-04-22 07:23:15 | 00,674,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

PRC - [2009-04-22 07:23:15 | 00,674,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

PRC - [2009-07-29 00:32:22 | 00,830,960 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

PRC - [2009-07-29 00:32:22 | 00,830,960 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

PRC - [2009-07-29 00:32:22 | 00,830,960 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

PRC - [2009-08-24 12:00:31 | 00,030,208 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Temp\ctv337.exe

PRC - [2009-04-22 07:23:15 | 00,674,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

PRC - [2009-04-22 07:19:35 | 00,049,152 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\taskhost.exe

PRC - [2009-08-24 12:05:34 | 00,514,048 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\OTL.exe


[color=#E56717]========== Win32 Services (SafeList) ==========[/color]


SRV - [2009-04-22 07:19:51 | 00,027,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\appidsvc.dll -- (AppIDSvc [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:19:54 | 00,088,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\AxInstSV.dll -- (AxInstSV [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:19:55 | 00,076,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\bdesvc.dll -- (BDESVC [Unknown | Stopped])

SRV - [2009-04-04 22:05:06 | 00,067,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_32 [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:20:13 | 00,218,624 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\defragsvc.dll -- (defragsvc [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:20:14 | 00,252,928 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\dhcpcore.dll -- (Dhcp [Auto | Running])

SRV - [2009-04-22 07:19:00 | 00,556,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe -- (ehRecvr [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:19:00 | 00,094,720 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\ehome\ehsched.exe -- (ehSched [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-05-14 15:54:22 | 00,020,680 | ---- | M] (ESET) -- C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe -- (EhttpSrv [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-05-14 15:47:54 | 00,731,840 | ---- | M] (ESET) -- C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe -- (ekrn [Auto | Running])

SRV - [2009-04-22 07:22:15 | 01,086,976 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\wevtsvc.dll -- (eventlog [Auto | Running])

SRV - [2009-04-22 07:20:30 | 00,797,184 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\FntCache.dll -- (FontCache [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-04 22:04:57 | 00,043,888 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe -- (FontCache3.0.0.0 [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:20:46 | 00,197,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\ListSvc.dll -- (HomeGroupListener [On_Demand | Running])

SRV - [2009-04-22 07:21:43 | 00,164,864 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\provsvc.dll -- (HomeGroupProvider [On_Demand | Running])

SRV - [2009-04-04 22:04:34 | 00,879,456 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe -- (idsvc [Unknown | Stopped])

SRV - [2008-10-25 11:44:08 | 00,065,888 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe -- (Microsoft Office Groove Audit Service [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-04 22:04:35 | 00,129,896 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe -- (NetTcpPortSharing [Disabled | Stopped])

SRV - [2008-11-04 01:06:28 | 00,441,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE -- (odserv [On_Demand | Stopped])

SRV - [2006-10-26 13:03:08 | 00,145,184 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE -- (ose [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:21:42 | 00,269,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\pnrpsvc.dll -- (p2pimsvc [On_Demand | Running])

SRV - [2009-04-22 07:21:40 | 01,004,032 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\peerdistsvc.dll -- (PeerDistSvc [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-05-08 21:08:52 | 00,066,872 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe -- (PnkBstrA [Auto | Running])

SRV - [2009-04-22 07:21:42 | 00,020,480 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\pnrpauto.dll -- (PNRPAutoReg [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:21:42 | 00,269,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\pnrpsvc.dll -- (PNRPsvc [On_Demand | Running])

SRV - [2009-04-22 07:22:10 | 00,119,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\umpo.dll -- (Power [Auto | Running])

SRV - [2007-05-31 16:21:18 | 00,183,688 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\WindowsMobile\rapimgr.dll -- (RapiMgr [Auto | Running])

SRV - [2009-04-22 07:21:46 | 00,043,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\RpcEpMap.dll -- (RpcEptMapper [Unknown | Running])

SRV - [2009-04-22 07:21:49 | 00,025,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\sensrsvc.dll -- (SensrSvc [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:19:20 | 03,179,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\sppsvc.exe -- (sppsvc [Auto | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:22:02 | 00,053,760 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\sppuinotify.dll -- (sppuinotify [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:22:07 | 00,037,888 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\themeservice.dll -- (Themes [Auto | Running])

SRV - [2008-12-10 01:10:14 | 00,024,636 | ---- | M] (Apache Software Foundation) -- c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe -- (wampapache [Auto | Running])

SRV - [2009-03-16 13:29:28 | 06,562,432 | ---- | M] () -- c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.33\bin\mysqld.exe -- (wampmysqld [On_Demand | Stopped])

SRV - [2009-04-22 07:22:12 | 00,151,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\wbiosrvc.dll -- (WbioSrvc [On_Demand | Stopped])

SRV - [2007-05-31 16:21:24 | 00,379,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\WindowsMobile\wcescomm.dll -- (WcesComm [Auto | Running])

SRV - [2009-04-22 07:20:52 | 00,680,448 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll -- (WinDefend [Auto | Running])

SRV - [2009-03-30 16:28:36 | 01,533,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE -- (wlidsvc [Auto | Running])

SRV - [2009-04-22 07:19:43 | 01,124,352 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe -- (WMPNetworkSvc [Auto | Running])

SRV - [2009-04-22 07:22:25 | 00,185,344 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\wwansvc.dll -- (WwanSvc [On_Demand | Stopped])


[color=#E56717]========== Driver Services (SafeList) ==========[/color]


DRV - [2009-04-22 05:50:20 | 00,162,816 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\1394ohci.sys -- (1394ohci [On_Demand | Running])

DRV - [2009-04-22 05:13:47 | 00,009,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys -- (AcpiPmi [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:35 | 00,422,992 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys -- (adp94xx [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:29 | 00,297,552 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys -- (adpahci [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:21 | 00,146,512 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys -- (adpu320 [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:08 | 00,070,736 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys -- (aic78xx [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-03-10 13:46:34 | 04,172,064 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\drivers\RTKVAC.SYS -- (ALCXWDM [On_Demand | Running])

DRV - [2009-04-22 07:24:04 | 00,014,416 | ---- | M] (Acer Laboratories Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\aliide.sys -- (aliide [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:08:28 | 00,052,736 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys -- (AmdPPM [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:13 | 00,077,904 | ---- | M] (AMD) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsata.sys -- (amdsata [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:21 | 00,159,312 | ---- | M] (AMD Technologies Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys -- (amdsbs [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:04 | 00,023,120 | ---- | M] (AMD) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\amdxata.sys -- (amdxata [Boot | Running])

DRV - [2009-04-22 05:35:06 | 00,050,176 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\drivers\appid.sys -- (AppID [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:12 | 00,076,368 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys -- (arc [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:19 | 00,086,608 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys -- (arcsas [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 04:07:25 | 04,194,816 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\atikmdag.sys -- (atikmdag [On_Demand | Running])

DRV - [2009-04-22 04:01:07 | 00,430,080 | ---- | M] (Broadcom Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys -- (b06bdrv [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 04:01:07 | 00,229,888 | ---- | M] (Broadcom Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\b57nd60x.sys -- (b57nd60x [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 04:51:15 | 00,013,568 | ---- | M] (Brother Industries, Ltd.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys -- (BrFiltLo [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 04:51:15 | 00,005,248 | ---- | M] (Brother Industries, Ltd.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys -- (BrFiltUp [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 06:53:34 | 00,272,128 | ---- | M] (Brother Industries Ltd.) -- C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys -- (Brserid [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 04:51:16 | 00,062,336 | ---- | M] (Brother Industries Ltd.) -- C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys -- (BrSerWdm [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 04:51:17 | 00,012,160 | ---- | M] (Brother Industries Ltd.) -- C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys -- (BrUsbMdm [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 04:51:17 | 00,011,904 | ---- | M] (Brother Industries Ltd.) -- C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys -- (BrUsbSer [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:04 | 00,015,952 | ---- | M] (CMD Technology, Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdide.sys -- (cmdide [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:29 | 00,369,056 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\Drivers\cng.sys -- (CNG [Boot | Running])

DRV - [2009-04-22 05:43:54 | 00,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\CompositeBus.sys -- (CompositeBus [On_Demand | Running])

DRV - File not found -- -- (cpuvis [On_Demand | Running])

DRV - [2009-04-22 05:21:35 | 00,032,768 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\discache.sys -- (discache [System | Running])

DRV - [2009-05-14 15:41:10 | 00,114,472 | ---- | M] (ESET) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\eamon.sys -- (eamon [Auto | Running])

DRV - [2009-04-22 04:01:07 | 03,100,160 | ---- | M] (Broadcom Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys -- (ebdrv [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-05-14 15:47:14 | 00,107,256 | ---- | M] (ESET) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys -- (ehdrv [System | Running])

DRV - [2009-04-22 07:24:23 | 00,453,712 | ---- | M] (Emulex) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys -- (elxstor [On_Demand | Stopped])

DRV - [2008-09-17 15:14:00 | 00,027,672 | R--- | M] (EnTech Taiwan) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\ENTECH.sys -- (ENTECH [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-05-14 15:49:22 | 00,133,000 | ---- | M] (ESET) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\epfw.sys -- (epfw [Auto | Running])

DRV - [2009-05-14 15:49:26 | 00,033,096 | ---- | M] (ESET) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\Epfwndis.sys -- (Epfwndis [On_Demand | Running])

DRV - [2009-05-14 15:49:32 | 00,038,240 | ---- | M] (ESET) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys -- (epfwwfp [Auto | Running])

DRV - [2009-04-22 07:24:05 | 00,045,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\FsDepends.sys -- (FsDepends [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-05-31 07:49:29 | 00,025,280 | ---- | M] (LogMeIn, Inc.) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\hamachi.sys -- (hamachi [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 04:52:05 | 00,026,624 | ---- | M] (Hauppauge Computer Works, Inc.) -- C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys -- (hcw85cir [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:16:45 | 00,021,504 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys -- (HidBatt [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:08 | 00,067,152 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\HpSAMD.sys -- (HpSAMD [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:53 | 00,013,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\hwpolicy.sys -- (hwpolicy [Boot | Running])

DRV - [2009-04-22 07:24:21 | 00,332,368 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorV.sys -- (iaStorV [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:02 | 00,041,040 | ---- | M] (Intel Corp./ICP vortex GmbH) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys -- (iirsp [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-05-11 15:01:30 | 00,133,720 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\Drivers\ksecpkg.sys -- (KSecPkg [Boot | Running])

DRV - [2009-04-22 07:24:14 | 00,095,824 | ---- | M] (LSI Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys -- (LSI_FC [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:12 | 00,089,168 | ---- | M] (LSI Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys -- (LSI_SAS [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:06 | 00,054,864 | ---- | M] (LSI Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys -- (LSI_SAS2 [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:13 | 00,096,848 | ---- | M] (LSI Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys -- (LSI_SCSI [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:59 | 00,030,800 | ---- | M] (LSI Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys -- (megasas [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:20 | 00,236,112 | ---- | M] (LSI Corporation, Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys -- (MegaSR [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:49:31 | 00,004,096 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys -- (mshidkmdf [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:45:25 | 00,012,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys -- (MTConfig [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:51:14 | 00,027,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiscap.sys -- (NdisCap [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:05 | 00,044,624 | ---- | M] (IBM Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys -- (nfrd960 [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:14 | 00,117,328 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\nvraid.sys -- (nvraid [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:17 | 00,142,416 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor.sys -- (nvstor [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:24:04 | 00,042,576 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\pcw.sys -- (pcw [Boot | Running])

DRV - [2004-08-09 13:29:28 | 00,053,920 | ---- | M] (Protection Technology) -- C:\Windows\System32\drivers\prodrv06.sys -- (prodrv06 [System | Stopped])

DRV - [2004-08-09 13:33:26 | 00,114,016 | ---- | M] (Protection Technology) -- C:\Windows\System32\drivers\prohlp02.sys -- (prohlp02 [Boot | Stopped])

DRV - [2004-07-19 16:49:54 | 00,007,040 | ---- | M] (Protection Technology) -- C:\Windows\System32\drivers\prosync1.sys -- (prosync1 [Boot | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:56 | 01,383,504 | ---- | M] (QLogic Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys -- (ql2300 [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:49 | 00,105,552 | ---- | M] (QLogic Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys -- (ql40xx [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:53:30 | 00,049,152 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\AgileVpn.sys -- (RasAgileVpn [On_Demand | Running])

DRV - [2009-04-22 06:01:13 | 00,018,432 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\rdpbus.sys -- (rdpbus [On_Demand | Running])

DRV - [2009-04-22 06:00:12 | 00,007,168 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\rdprefmp.sys -- (RDPREFMP [System | Running])

DRV - [2009-04-22 07:23:55 | 00,173,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys -- (rdyboost [Boot | Running])

DRV - [2009-03-01 23:05:32 | 00,139,776 | ---- | M] (Realtek Corporation ) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\Rt86win7.sys -- (RTL8167 [On_Demand | Running])

DRV - [2008-10-03 17:17:24 | 00,133,120 | ---- | M] (Realtek Corporation ) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\Rtlh86.sys -- (RTL8169 [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:26:30 | 00,005,632 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\vms3cap.sys -- (s3cap [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:32:05 | 00,026,624 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys -- (scfilter [Unknown | Stopped])

DRV - [2009-04-22 02:51:15 | 00,020,480 | ---- | M] (Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.) -- C:\Windows\System32\drivers\secdrv.sys -- (secdrv [Auto | Running])

DRV - [2003-12-01 17:20:52 | 00,004,832 | ---- | M] (Protection Technology) -- C:\Windows\System32\drivers\sfhlp01.sys -- (sfhlp01 [Boot | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:45 | 00,040,016 | ---- | M] (Silicon Integrated Systems Corp.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys -- (SiSRaid2 [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:49 | 00,077,904 | ---- | M] (Silicon Integrated Systems) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys -- (SiSRaid4 [On_Demand | Stopped])

DRV - [2007-07-26 09:25:12 | 00,039,808 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\drivers\srs_sscfilter_i386.sys -- (SRS_SSCFilter [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:43 | 00,021,072 | ---- | M] (Promise Technology) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys -- (stexstor [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:47 | 00,040,912 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\vmstorfl.sys -- (storflt [Boot | Running])

DRV - [2009-04-22 07:23:44 | 00,028,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\storvsc.sys -- (storvsc [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:50:00 | 00,008,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys -- (UmPass [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:49:46 | 00,080,640 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\usbaudio.sys -- (usbaudio [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:52:49 | 00,015,872 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\usb8023x.sys -- (usb_rndisx [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:44 | 00,032,848 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\vdrvroot.sys -- (vdrvroot [Boot | Running])

DRV - [2009-04-22 07:23:52 | 00,158,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\vhdmp.sys -- (vhdmp [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:42 | 00,016,976 | ---- | M] (VIA Technologies, Inc.) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\viaide.sys -- (viaide [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:55 | 00,175,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\vmbus.sys -- (vmbus [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:26:29 | 00,017,920 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\VMBusHID.sys -- (VMBusHID [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 07:23:52 | 00,141,904 | ---- | M] (VIA Technologies Inc.,Ltd) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys -- (vsmraid [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:50:28 | 00,019,968 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys -- (vwifibus [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:52:25 | 00,009,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\wfplwf.sys -- (WfpLwf [System | Running])

DRV - [2009-04-22 07:23:43 | 00,019,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\wimmount.sys -- (WIMMount [On_Demand | Stopped])

DRV - [2009-04-22 05:49:36 | 00,034,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\DRIVERS\WinUsb.sys -- (WinUsb [On_Demand | Stopped])


[color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========[/color][color=#E56717]========== Internet Explorer ==========[/color]


IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\System32\blank.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157


IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\system32\blank.htm

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = http://pl.msn.com/?ocid=iehp

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache AcceptLangs = pl

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache_TIMESTAMP = 08 82 5C C1 0B BD C9 01 [binary data]

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0


[color=#E56717]========== FireFox ==========[/color]


FF - prefs.js..browser.startup.homepage: "http://gmail.com/"

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:1.1

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.0.12


FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\ [2009-04-22 10:55:53 | 00,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Thunderbird\Extensions\\eplgTb@eset.com: C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\Mozilla Thunderbird


[2009-06-27 11:13:17 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\mozilla\Extensions

[2009-04-20 17:59:19 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}

[2009-07-29 14:40:52 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\2pklpoff.default\extensions

[2009-06-27 11:13:17 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\2pklpoff.default\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

[2008-11-11 09:38:54 | 00,663,552 | ---- | M] (BitComet) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\npBitCometAgent.dll

[2009-06-18 07:50:41 | 00,410,984 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\npdeploytk.dll

[2006-10-26 20:12:16 | 00,016,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\NPOFF12.DLL

[2009-02-27 12:13:42 | 00,103,792 | ---- | M] (Adobe Systems Inc.) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll

[2009-04-25 09:40:07 | 00,000,812 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\yahoo.xml


O1 HOSTS File: (833 bytes) - C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts

O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)

O2 - BHO: (Groove GFS Browser Helper) - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll (Microsoft Corporation)

O2 - BHO: (Windows Live ID Sign-in Helper) - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (Microsoft Corporation)

O2 - BHO: (Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O2 - BHO: (IEPluginBHO Class) - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll (GG Network S.A.)

O4 - HKLM..\Run: [egui] C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe (ESET)

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [Windows Mobile-based device management] C:\Windows\WindowsMobile\wmdcBase.exe ()

O4 - HKCU..\Run: [AQQ] C:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\aqq.exe (Creative Team S.A.)

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe (Google Inc.)

O4 - HKCU..\Run: [SRS Audio Sandbox] C:\Program Files\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe File not found

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorUser = 3

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableInstallerDetection = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableSecureUIAPaths = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableUIADesktopToggle = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableVirtualization = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ValidateAdminCodeSignatures = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: dontdisplaylastusername = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticecaption = 

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticetext = 

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: scforceoption = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: shutdownwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: undockwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: FilterAdministratorToken = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorAdmin = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableLUA = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: PromptOnSecureDesktop = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_TEXT = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_BITMAP = 2

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_OEMTEXT = 7

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_DIB = 8

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_PALETTE = 9

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_UNICODETEXT = 13

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_DIBV5 = 17

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)

O9 - Extra Button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll (Microsoft Corporation)

O9 - Extra 'Tools' menuitem : &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll (Microsoft Corporation)

O9 - Extra Button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)

O9 - Extra 'Tools' menuitem : Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)

O9 - Extra Button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000007 [] - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000008 [] - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL (Microsoft Corporation)

O13 - gopher Prefix: missing

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx (OggX Control)

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_16-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_16-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_16-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1

O18 - Protocol\Handler\grooveLocalGWS {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\wlmailhtml {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter: - text/xml - C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (SystemPropertiesPerformance.exe) - C:\Windows\System32\SystemPropertiesPerformance.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) - File not found

O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (pku2u) - C:\Windows\System32\pku2u.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (livessp) - C:\Windows\System32\livessp.dll (Microsoft Corporation)

O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2009-03-20 17:42:25 | 00,000,024 | ---- | M] () - C:\autoexec.bat -- [NTFS]

O32 - AutoRun File - [2009-07-09 15:39:08 | 00,039,027 | ---- | M] () - C:\AutoMapaSetupLog.txt -- [NTFS]

O32 - AutoRun File - [2004-01-26 02:23:43 | 00,000,000 | ---- | M] () - D:\AUTOEXEC.BAT -- [NTFS]

O32 - AutoRun File - [1999-10-01 18:30:46 | 00,000,041 | R--- | M] () - F:\AUTORUN.INF -- [CDFS]

O33 - MountPoints2\{8d7cec44-2946-11de-9976-806e6f6e6963}\Shell - "" = AutoRun

O33 - MountPoints2\{8d7cec44-2946-11de-9976-806e6f6e6963}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\ral.exe -- [2000-08-04 18:52:44 | 05,694,976 | R--- | M] ()

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck) - File not found

O34 - HKLM BootExecute: (autochk) - C:\Windows\System32\autochk.exe (Microsoft Corporation)

O34 - HKLM BootExecute: (*) - File not found


[color=#E56717]========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========[/color]


[2009-08-24 12:06:55 | 00,288,768 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\j5tbkmfm.exe

[2009-08-24 12:05:20 | 00,514,048 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\OTL.exe

[2009-08-24 11:54:05 | 00,003,672 | ---- | C] () -- C:\bootsqm.dat

[2009-08-24 10:39:47 | 00,002,067 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\HijackThis.lnk

[2009-08-24 10:39:44 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Trend Micro

[2009-08-23 10:46:38 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\ESET

[2009-08-23 10:23:27 | 00,039,424 | ---- | C] () -- C:\Windows\ia32.dll

[2009-08-23 07:13:55 | 00,010,332 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Zawodnicy sManager.docx

[2009-08-22 14:37:39 | 31,243,290 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Dance System - Beach Music Super Set.mp3

[2009-08-22 14:19:12 | 00,001,035 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Virtual DJ Trial.lnk

[2009-08-22 12:02:03 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Sun

[2009-08-22 12:01:40 | 00,149,280 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Windows\System32\javaws.exe

[2009-08-22 12:01:40 | 00,145,184 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Windows\System32\javaw.exe

[2009-08-22 12:01:40 | 00,145,184 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Windows\System32\java.exe

[2009-08-22 11:59:21 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Java

[2009-08-21 11:19:51 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\Dev-Cpp

[2009-08-21 11:19:30 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Dev-Cpp

[2009-08-21 11:06:42 | 00,026,112 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\soundman.exe96

[2009-08-21 11:06:42 | 00,026,112 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\soundman .exe

[2009-08-21 07:19:51 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\MilkShape 3D 1.x.x

[2009-08-21 07:19:46 | 00,001,041 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\MilkShape 3D 1.8.2.lnk

[2009-08-21 07:19:44 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\MilkShape 3D 1.8.2

[2009-08-21 07:16:31 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Game_Maker80beta

[2009-08-21 07:06:29 | 00,000,010 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\kr_done1

[2009-08-21 06:40:15 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Pobierane

[2009-08-21 06:39:38 | 00,000,905 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\MoorHunt.lnk

[2009-08-21 06:39:31 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\MH

[2009-08-20 20:40:39 | 00,002,645 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Documents\Global.sw2

[2009-08-20 20:40:39 | 00,000,000 | -H-- | C] () -- C:\Windows\SwSys2.bmp

[2009-08-20 20:40:39 | 00,000,000 | -H-- | C] () -- C:\Windows\SwSys1.bmp

[2009-08-20 20:40:39 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Public\Documents\Softwrap

[2009-08-20 20:40:39 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Public\Documents\Fonts

[2009-08-20 20:40:39 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Public\Documents\Config

[2009-08-20 20:40:32 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Game_Maker7

[2009-08-20 16:06:46 | 06,980,008 | ---- | C] (http://moorhunt.pl ) -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\MoorHunt.exe

[2009-08-20 15:38:41 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\GameSpy Arcade

[2009-08-20 14:54:52 | 00,720,896 | ---- | C] (Indigo Rose Corporation) -- C:\Windows\iun6002.exe

[2009-08-20 14:54:52 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Colin McRae 2005 Polish language add-on

[2009-08-17 07:44:37 | 00,001,960 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) Singleplayer.lnk

[2009-08-17 07:37:24 | 00,000,319 | ---- | C] () -- C:\Windows\game.ini

[2009-08-17 07:29:04 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Activision

[2009-08-17 07:08:19 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Realtek AC97

[2009-08-17 06:51:03 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Google

[2009-08-16 21:17:19 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\MS2 Demo

[2009-08-16 10:34:23 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\957352a70ab346134d5f66b5a5a5

[2009-08-16 08:04:24 | 00,000,596 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Fraps.lnk

[2009-08-16 08:04:24 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Fraps

[2009-08-16 08:01:03 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\TEMP

[2009-08-16 06:56:54 | 00,001,039 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\BitComet.lnk

[2009-08-14 08:11:12 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\rc

[2009-08-13 11:20:02 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\ipla

[2009-08-13 11:20:02 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\ipla

[2009-08-13 07:42:30 | 00,299,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\wmpdxm.dll

[2009-08-12 11:04:23 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\Jasc

[2009-08-12 11:02:56 | 00,002,627 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\Animation Shop 3.lnk

[2009-08-12 11:01:33 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Jasc Software Inc

[2009-08-11 21:14:04 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Adobe

[2009-08-11 18:06:22 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\Gadu-Gadu

[2009-08-11 17:49:19 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\My applications

[2009-08-11 17:49:18 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\VirtualDJ

[2009-08-11 17:49:09 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Temp

[2009-08-11 10:30:20 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\[2009] Dance System - Sun & Sea

[2009-08-10 15:32:45 | 00,127,290 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\sunny - Copy.flp

[2009-08-10 07:44:25 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\PSpad

[2009-08-07 13:39:05 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Roaming\Thinstall

[2009-08-07 13:39:05 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Thinstall

[2009-08-06 17:54:45 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Public\Documents\microsoft

[2009-07-29 21:20:23 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\SMPROGRAM

[2009-07-29 21:20:12 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\KsiegowySM

[2009-07-29 20:00:07 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\Documents\Moje rozszerzenia Google Gadgets

[2009-07-29 18:32:28 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADZIOPAK\Documents\Downloads

[2009-07-29 18:32:16 | 00,002,297 | ---- | C] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Google Chrome.lnk

[2009-07-29 18:30:45 | 00,001,070 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1032740219-3733296481-2509732394-1001UA.job

[2009-07-29 18:30:44 | 00,001,018 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1032740219-3733296481-2509732394-1001Core.job

[2009-07-29 11:54:42 | 10,974,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\ieframe.dll

[2009-07-29 11:54:42 | 05,954,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll

[2009-07-15 09:27:14 | 00,047,360 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\Surroundhp_kern_i386.sys

[2009-07-15 09:27:14 | 00,042,112 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\csiidecoder_kern_i386.sys

[2009-07-15 09:27:13 | 00,047,104 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\tshd4_kern_i386.sys

[2009-07-03 18:09:20 | 00,168,448 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\unrar.dll

[2009-07-03 18:09:19 | 00,000,038 | ---- | C] () -- C:\Windows\avisplitter.ini

[2009-07-03 18:09:08 | 00,881,664 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\xvidcore.dll

[2009-07-03 18:09:08 | 00,205,824 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\xvidvfw.dll

[2009-07-03 18:09:07 | 03,596,288 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\qt-dx331.dll

[2009-07-03 18:08:45 | 00,085,504 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\ff_vfw.dll

[2009-07-03 18:08:45 | 00,000,547 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\ff_vfw.dll.manifest

[2009-06-26 20:53:16 | 00,003,972 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\PciBus.sys

[2009-06-06 09:50:51 | 00,154,144 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\RTLCPAPI.dll

[2009-05-05 22:06:51 | 00,022,328 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\PnkBstrK.sys

[2009-04-25 08:03:05 | 00,116,224 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\pdfcmnnt.dll

[2009-04-22 07:58:02 | 00,000,247 | ---- | C] () -- C:\Windows\system.ini

[2009-04-22 05:50:07 | 00,073,216 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\BthpanContextHandler.dll

[2009-04-22 05:40:32 | 00,064,000 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\BWContextHandler.dll

[2009-04-05 03:45:50 | 00,000,560 | ---- | C] () -- C:\Windows\win.ini

[2007-07-26 09:25:12 | 00,039,808 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\SRS_SSCFilter_i386.sys


[color=#E56717]========== Files - Modified Within 30 Days ==========[/color]


[2009-08-24 12:06:57 | 00,288,768 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\j5tbkmfm.exe

[2009-08-24 12:05:34 | 00,514,048 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\OTL.exe

[2009-08-24 12:02:36 | 00,016,128 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

[2009-08-24 12:02:36 | 00,016,128 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

[2009-08-24 11:59:54 | 00,000,316 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GlaryInitialize.job

[2009-08-24 11:55:17 | 00,000,006 | -H-- | M] () -- C:\Windows\tasks\SA.DAT

[2009-08-24 11:55:13 | 00,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat

[2009-08-24 11:55:10 | 80,495,4112 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys

[2009-08-24 11:54:05 | 00,003,672 | ---- | M] () -- C:\bootsqm.dat

[2009-08-24 11:24:33 | 02,918,545 | -H-- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\IconCache.db

[2009-08-24 10:39:47 | 00,002,067 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\HijackThis.lnk

[2009-08-24 10:35:01 | 00,001,070 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1032740219-3733296481-2509732394-1001UA.job

[2009-08-23 17:03:26 | 00,026,112 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\soundman.exe96

[2009-08-23 10:23:27 | 00,039,424 | ---- | M] () -- C:\Windows\ia32.dll

[2009-08-23 07:18:48 | 00,010,332 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Zawodnicy sManager.docx

[2009-08-23 07:18:02 | 00,001,105 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\AQQ.lnk

[2009-08-22 14:42:43 | 31,243,290 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Dance System - Beach Music Super Set.mp3

[2009-08-22 14:19:12 | 00,001,035 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Virtual DJ Trial.lnk

[2009-08-22 12:01:27 | 00,411,368 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Windows\System32\deploytk.dll

[2009-08-22 12:01:27 | 00,149,280 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Windows\System32\javaws.exe

[2009-08-22 12:01:27 | 00,145,184 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Windows\System32\javaw.exe

[2009-08-22 12:01:27 | 00,145,184 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Windows\System32\java.exe

[2009-08-21 11:06:42 | 00,026,112 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\soundman .exe

[2009-08-21 07:19:46 | 00,001,041 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\MilkShape 3D 1.8.2.lnk

[2009-08-21 07:06:29 | 00,000,010 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\kr_done1

[2009-08-21 07:05:48 | 00,002,645 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Documents\Global.sw2

[2009-08-21 06:39:38 | 00,000,905 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\MoorHunt.lnk

[2009-08-20 20:40:39 | 00,000,000 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SwSys2.bmp

[2009-08-20 20:40:39 | 00,000,000 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SwSys1.bmp

[2009-08-20 16:07:34 | 06,980,008 | ---- | M] (http://moorhunt.pl ) -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\MoorHunt.exe

[2009-08-20 14:54:47 | 00,720,896 | ---- | M] (Indigo Rose Corporation) -- C:\Windows\iun6002.exe

[2009-08-18 18:35:01 | 00,001,018 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1032740219-3733296481-2509732394-1001Core.job

[2009-08-17 07:44:37 | 00,001,960 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) Singleplayer.lnk

[2009-08-17 07:37:24 | 00,000,319 | ---- | M] () -- C:\Windows\game.ini

[2009-08-17 07:05:59 | 00,319,488 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\HideWin.exe

[2009-08-17 06:35:32 | 00,112,392 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

[2009-08-17 06:34:22 | 00,423,496 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\FNTCACHE.DAT

[2009-08-16 08:04:24 | 00,000,596 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Fraps.lnk

[2009-08-16 06:56:54 | 00,001,039 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\BitComet.lnk

[2009-08-14 15:01:10 | 01,528,246 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\PerfStringBackup.INI

[2009-08-14 15:01:10 | 00,690,926 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh015.dat

[2009-08-14 15:01:10 | 00,606,992 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh009.dat

[2009-08-14 15:01:10 | 00,132,386 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc015.dat

[2009-08-14 15:01:10 | 00,103,370 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc009.dat

[2009-08-12 11:02:44 | 00,002,627 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\Animation Shop 3.lnk

[2009-08-10 15:32:42 | 00,127,290 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\sunny - Copy.flp

[2009-08-05 07:35:28 | 00,002,297 | ---- | M] () -- C:\Users\ADZIOPAK\Desktop\Google Chrome.lnk


[color=#E56717]========== Alternate Data Streams ==========[/color]


@Alternate Data Stream - 133 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:05EE1EEF

< End of report >

Za chwile wrzuce z tego drugiego programu.

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

W Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

Run Fix. Restart, jeśli będzie potrzebny.

Potem log z usuwania oraz nowy OTL.txt

GMER:

GMER 1.0.15.15077 [j5tbkmfm.exe] - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-08-24 12:23:04

Windows 6.1.7100 ---- System - GMER 1.0.15 ----


INT 0x1F \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 83031AF8

INT 0x37 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 83031104

INT 0xC1 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 830313F4

INT 0xD1 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 83019FB4

INT 0xDF \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 830311DC

INT 0xE1 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 83031958

INT 0xE3 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 830316F8

INT 0xFD \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 83031F2C

INT 0xFE \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 830321A8


---- Kernel code sections - GMER 1.0.15 ----


.text ntkrnlpa.exe!ZwSaveKeyEx + 13B1 82C40549 1 Byte [06]

.text ntkrnlpa.exe!KiDispatchInterrupt + 5A2 82C606B2 19 Bytes [E0, 0F, BA, F0, 07, 73, 09, ...] {LOOPNZ 0x11; MOV EDX, 0x97307f0; MOV CR4, EAX; OR AL, 0x80; MOV CR4, EAX; RET ; MOV ECX, CR3}

.text peauth.sys 94A42C9D 28 Bytes [84, 3B, 28, 4E, 97, 3B, 98, ...]

.text peauth.sys 94A42CC1 28 Bytes [84, 3B, 28, 4E, 97, 3B, 98, ...]

? C:\Windows\system32\cpuvis.sys The system cannot find the file specified. !


---- User code sections - GMER 1.0.15 ----


.text C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe[1672] kernel32.dll!SetUnhandledExceptionFilter 77B730AA 4 Bytes [C2, 04, 00, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtCreateFile + 6 77DA6786 4 Bytes [28, 00, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtCreateFile + B 77DA678B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenFile + 6 77DA6E96 4 Bytes [68, 00, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenFile + B 77DA6E9B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenProcess + 6 77DA6F46 4 Bytes [A8, 01, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenProcess + B 77DA6F4B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenProcessToken + 6 77DA6F56 4 Bytes CALL 76DA855C C:\Windows\system32\SHELL32.dll (Windows Shell Common Dll/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenProcessToken + B 77DA6F5B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenProcessTokenEx + 6 77DA6F66 4 Bytes [A8, 02, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenProcessTokenEx + B 77DA6F6B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenThread + 6 77DA6FC6 4 Bytes [68, 01, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenThread + B 77DA6FCB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenThreadToken + 6 77DA6FD6 4 Bytes [68, 02, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenThreadToken + B 77DA6FDB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenThreadTokenEx + 6 77DA6FE6 4 Bytes CALL 76DA85ED C:\Windows\system32\SHELL32.dll (Windows Shell Common Dll/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtOpenThreadTokenEx + B 77DA6FEB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtQueryAttributesFile + 6 77DA70F6 4 Bytes [A8, 00, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtQueryAttributesFile + B 77DA70FB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtQueryFullAttributesFile + 6 77DA71A6 4 Bytes CALL 76DA87AB C:\Windows\system32\SHELL32.dll (Windows Shell Common Dll/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtQueryFullAttributesFile + B 77DA71AB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtSetInformationFile + 6 77DA77F6 4 Bytes [28, 01, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtSetInformationFile + B 77DA77FB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtSetInformationThread + 6 77DA7856 4 Bytes [28, 02, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[1684] ntdll.dll!NtSetInformationThread + B 77DA785B 1 Byte [E2]

.text C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE[1844] USER32.dll!CreateWindowExW 77C9E70A 5 Bytes JMP 72484999 C:\Windows\system32\IEFRAME.dll (Internet Browser/Microsoft Corporation)

.text C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE[1844] ole32.dll!CoCreateInstance 7661672C 5 Bytes JMP 724AB0A9 C:\Windows\system32\IEFRAME.dll (Internet Browser/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtCreateFile + 6 77DA6786 4 Bytes [28, 00, 06, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtCreateFile + B 77DA678B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenFile + 6 77DA6E96 4 Bytes [68, 00, 06, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenFile + B 77DA6E9B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenProcess + 6 77DA6F46 4 Bytes [A8, 01, 06, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenProcess + B 77DA6F4B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenProcessToken + 6 77DA6F56 4 Bytes CALL 76DA755C C:\Windows\system32\SHELL32.dll (Windows Shell Common Dll/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenProcessToken + B 77DA6F5B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenProcessTokenEx + 6 77DA6F66 4 Bytes [A8, 02, 06, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenProcessTokenEx + B 77DA6F6B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenThread + 6 77DA6FC6 4 Bytes [68, 01, 06, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenThread + B 77DA6FCB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenThreadToken + 6 77DA6FD6 4 Bytes [68, 02, 06, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenThreadToken + B 77DA6FDB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenThreadTokenEx + 6 77DA6FE6 4 Bytes CALL 76DA75ED C:\Windows\system32\SHELL32.dll (Windows Shell Common Dll/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtOpenThreadTokenEx + B 77DA6FEB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtQueryAttributesFile + 6 77DA70F6 4 Bytes [A8, 00, 06, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtQueryAttributesFile + B 77DA70FB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtQueryFullAttributesFile + 6 77DA71A6 4 Bytes CALL 76DA77AB C:\Windows\system32\SHELL32.dll (Windows Shell Common Dll/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtQueryFullAttributesFile + B 77DA71AB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtSetInformationFile + 6 77DA77F6 4 Bytes [28, 01, 06, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtSetInformationFile + B 77DA77FB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtSetInformationThread + 6 77DA7856 4 Bytes [28, 02, 06, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[2500] ntdll.dll!NtSetInformationThread + B 77DA785B 1 Byte [E2]

.text C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE[3264] USER32.dll!CreateWindowExW 77C9E70A 5 Bytes JMP 72484999 C:\Windows\system32\IEFRAME.dll (Internet Browser/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtCreateFile + 6 77DA6786 4 Bytes [28, 00, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtCreateFile + B 77DA678B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenFile + 6 77DA6E96 4 Bytes [68, 00, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenFile + B 77DA6E9B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenProcess + 6 77DA6F46 4 Bytes [A8, 01, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenProcess + B 77DA6F4B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenProcessToken + 6 77DA6F56 4 Bytes CALL 76DA855C C:\Windows\system32\SHELL32.dll (Windows Shell Common Dll/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenProcessToken + B 77DA6F5B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenProcessTokenEx + 6 77DA6F66 4 Bytes [A8, 02, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenProcessTokenEx + B 77DA6F6B 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenThread + 6 77DA6FC6 4 Bytes [68, 01, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenThread + B 77DA6FCB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenThreadToken + 6 77DA6FD6 4 Bytes [68, 02, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenThreadToken + B 77DA6FDB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenThreadTokenEx + 6 77DA6FE6 4 Bytes CALL 76DA85ED C:\Windows\system32\SHELL32.dll (Windows Shell Common Dll/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtOpenThreadTokenEx + B 77DA6FEB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtQueryAttributesFile + 6 77DA70F6 4 Bytes [A8, 00, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtQueryAttributesFile + B 77DA70FB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtQueryFullAttributesFile + 6 77DA71A6 4 Bytes CALL 76DA87AB C:\Windows\system32\SHELL32.dll (Windows Shell Common Dll/Microsoft Corporation)

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtQueryFullAttributesFile + B 77DA71AB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtSetInformationFile + 6 77DA77F6 4 Bytes [28, 01, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtSetInformationFile + B 77DA77FB 1 Byte [E2]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtSetInformationThread + 6 77DA7856 4 Bytes [28, 02, 16, 00]

.text C:\Users\ADZIOPAK\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe[3416] ntdll.dll!NtSetInformationThread + B 77DA785B 1 Byte [E2]

.text C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE[4324] USER32.dll!CreateWindowExW 77C9E70A 5 Bytes JMP 72484999 C:\Windows\system32\IEFRAME.dll (Internet Browser/Microsoft Corporation)

.text C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE[4324] ole32.dll!CoCreateInstance 7661672C 5 Bytes JMP 724AB0A9 C:\Windows\system32\IEFRAME.dll (Internet Browser/Microsoft Corporation)


---- User IAT/EAT - GMER 1.0.15 ----


IAT C:\Program Files\My applications\Windows Media Player Live Update.exe[3060] @ C:\Windows\system32\ADVAPI32.DLL [KERNEL32.dll!GetProcAddress] [75E04A2D] C:\Windows\system32\apphelp.dll (Application Compatibility Client Library/Microsoft Corporation)

IAT C:\Program Files\My applications\Windows Media Player Live Update.exe[3060] @ C:\Windows\system32\USER32.dll [KERNEL32.dll!GetProcAddress] [75E04A2D] C:\Windows\system32\apphelp.dll (Application Compatibility Client Library/Microsoft Corporation)

IAT C:\Program Files\My applications\Windows Media Player Live Update.exe[3060] @ C:\Windows\system32\GDI32.dll [KERNEL32.dll!GetProcAddress] [75E04A2D] C:\Windows\system32\apphelp.dll (Application Compatibility Client Library/Microsoft Corporation)

IAT C:\Program Files\My applications\Windows Media Player Live Update.exe[3060] @ C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll [KERNEL32.dll!GetProcAddress] [75E04A2D] C:\Windows\system32\apphelp.dll (Application Compatibility Client Library/Microsoft Corporation)

IAT C:\Program Files\My applications\Windows Media Player Live Update.exe[3060] @ C:\Windows\system32\CRYPT32.dll [KERNEL32.dll!GetProcAddress] [75E04A2D] C:\Windows\system32\apphelp.dll (Application Compatibility Client Library/Microsoft Corporation)


---- Devices - GMER 1.0.15 ----


AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs eamon.sys (Amon monitor/ESET)


Device \Driver\ACPI_HAL \Device\00000049 halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation)


AttachedDevice \Driver\volmgr \Device\HarddiskVolume1 fvevol.sys (BitLocker Drive Encryption Driver/Microsoft Corporation)

AttachedDevice \Driver\volmgr \Device\HarddiskVolume2 fvevol.sys (BitLocker Drive Encryption Driver/Microsoft Corporation)

AttachedDevice \Driver\volmgr \Device\HarddiskVolume3 fvevol.sys (BitLocker Drive Encryption Driver/Microsoft Corporation)


---- Threads - GMER 1.0.15 ----


Thread System [4] 8572C790


---- Registry - GMER 1.0.15 ----


Reg HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\UsnNotifier\Windows\Catalogs\SystemIndex@{8D7CEC41-2946-11DE-9976-806E6F6E6963} 3782994864


---- Disk sectors - GMER 1.0.15 ----


Disk \Device\Harddisk0\DR0 sector 62: copy of MBR


---- EOF - GMER 1.0.15 ----

Dziwne zjawisko. Przed chwilą pojawiły mi się reklamy, wrzucę fotki. w taskmgr były 3 iexplorer.exe. Wyłączyłem jeden to po 2 sekundach znowu się włączył. To samo z pozostałymi dwoma. Wirus jest aktywny.

Dodane 24.08.2009 (Pn) 12:37

Log z Fixa: http://wklej.to/bzvJ

Zdjęcia reklamiarza:

Same reklamy:

rek1.PNG

Screen z taskmgr(1)

rek2.PNG

i drugi:

rek3.PNG

Dodane 24.08.2009 (Pn) 12:41

Po tych wszystkich fixach trzy procesy Internet Explorera nadal istnieją!

Dodane 24.08.2009 (Pn) 12:47

Nowy raport OGL’a: http://wklej.to/d4kj

Dodane 24.08.2009 (Pn) 13:00

pomocy