Reklamy Crazy Score


(Maroń) #1

Proszę o pomoc w usunięciu reklam:

 

 

FRST.txt      http://wklej.org/id/1749763/

Addition.txt   http://wklej.org/id/1749766/

 

OTL.txt         http://wklej.org/id/1749769/

Extras.txt      http://wklej.org/id/1749770/


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKLM -> {755DB651-7812-46A9-8984-9F065DD7BC73} URL = http://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk3-vsb-21&link%5Fcode=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {755DB651-7812-46A9-8984-9F065DD7BC73} URL = http://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk3-vsb-21&link%5Fcode=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {b7fca997-d0fb-4fe0-8afd-255e89cf9671} URL = http://pl.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&ei={inputEncoding}&fr=chr-hp-psg&type=HPNTDF
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
BHO-x32: Crazy Score -> {f439aa7e-a2a0-4635-99a2-164180e848ca} -> C:\Program Files (x86)\Crazy Score\Extensions\f439aa7e-a2a0-4635-99a2-164180e848ca.dll No File
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
U4 BthAvrcpTg; No ImagePath
U4 BthHFEnum; No ImagePath
U4 bthhfhid; No ImagePath
U4 BthHFSrv; No ImagePath
2015-06-26 15:22 - 2015-06-26 15:48 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2015-06-20 03:14 - 2015-06-20 03:14 - 00233984 _____ C:\Users\JULKA\Downloads\Download.exe
2015-06-06 16:00 - 2015-06-26 14:52 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\68f7eaff-0da4-47f4-8262-425ca2a087dd
2015-06-06 15:59 - 2015-06-06 15:59 - 00709248 _____ (Installer ) C:\Users\JULKA\Downloads\WinRAR(12398)-dp.exe
2015-06-26 15:13 - 2012-09-01 16:37 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\Temp
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.


(Maroń) #3

FRST http://wklej.org/id/1749808/

 

Dalej crazy score siedzi w przeglądarce.


(Atis) #4

Resetowanie ustawień przeglądarki Chrome

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 17 NPAPI

Adobe Shockwave Player 11.6

Java 8 Update 40

Zainstaluj:

Flash Player 18.0.0.194 NPAPI

Java 8 Update 45

uBlock