Reklamy i zacinająca się przeglądarka

witam,

mam problem otóz od pewnego czasu wyskakują mi jakieś reklamy w przeglądarce i ogólnie zacina się ona.Proszę o pomoc.

 

FRST:

http://www.wklejto.pl/209051

Addition:

http://www.wklejto.pl/209052

W panelu sterowania odinstaluj pricechoop.

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Proszę.nowy FRST:

 

http://www.wklejto.pl/209056

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

FF Extension: Adblocker - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vyf6y5qc.default-1395096068430\Extensions\gds4xf5k@acxbuo.net [2014-08-06]
FF Extension: prIicEchop - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vyf6y5qc.default-1395096068430\Extensions\oirx@pgfhwdcf.org [2014-08-06]
FF Extension: pricechoop - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vyf6y5qc.default-1395096068430\Extensions\yfa5cjlg@cjegu-p.com [2014-08-06]
CHR Extension: (prIicEchop) - C:\Users\DanielKról\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\enoojpijlokfbiclbdfdcpppnjldhgbc [2014-08-06]
CHR Extension: (pricechoop) - C:\Users\DanielKról\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kglhjaanccjhhoieamcdboigjdoeocip [2014-08-06]
CHR Extension: (Save Flash) - C:\Users\DanielKról\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lackfehpdclhclidcbbfcemcpolgdgnb [2014-08-06]
S2 248642b4; "C:\Windows\system32\rundll32.exe" "c:\progra~2\pc_boo~1\AssistantSvc.dll",service
C:\AdwCleaner
C:\Users\Gość
C:\Users\Administrator
C:\Users\DanielKról\AppData\Local\Comodo
C:\Users\DanielKról\AppData\Local\Packages
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Raport z usuwania:

http://www.wklejto.pl/209060

Nowy FRST:

http://www.wklejto.pl/209061

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 14 ActiveX

Adobe Flash Player 14 Plugin

Adobe Reader XI

Java 7 Update 60

Microsoft Silverlight

Zainstaluj:

Java 7 Update 67

Adobe Reader XI 11.0.8

Flash Player Internet Explorer i Plugin-based browsers

Silverlight 5.1.30514.0

Service Pack 1 x64 (903.2 MB)

Internet Explorer 11