Reklamy Jungle Net - problem z przeglądarkami


(Natiss.x3) #1

 

Witam,

 

Używałam już programu Adwcelaner, Malware Bytes Anti-Malware oraz HitmanPro, jednak problem z wyskakującymi reklamami Jungle Net występuje nadal. Proszę o pomoc.

 

FRST: http://wklej.org/id/1774491/ 

Addition: http://wklej.org/id/1774492/

Shortcut: http://wklej.org/id/1774493/

 


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1001\User: Restriction detected <======= ATTENTION
CHR HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
BHO: No Name -> {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} -> No File
Toolbar: HKLM - No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File
CHR HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
S3 SymIM; system32\DRIVERS\SymIM.sys [X]
S3 SymIMMP; system32\DRIVERS\SymIM.sys [X]
2015-08-13 22:41 - 2015-08-13 22:41 - 00000000 ____ D C:\Users\PC-natala\Desktop\FRST-OlderVersion
2014-04-22 17:57 - 2015-07-28 15:38 - 0000002 _____ () C:\Users\PC-natala\AppData\Local\SendToWorkFiles.txt
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{0000002F-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{00020421-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{00020422-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{00020423-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{00020424-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{00020425-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{005A3A96-BAC4-4B0A-94EA-C0CE100EA736}\localserver32 -> C:\Users\PC-natala\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe /autoplay No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{0BE35203-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{0BE35204-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{46763EE0-CAB2-11CE-8C20-00AA0051E5D4}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{B196B286-BAB4-101A-B69C-00AA00341D07}\InprocServer32 -> no filepath
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4190428274-2922044861-467301753-1000_Classes\CLSID\{E68D0A55-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534}\InprocServer32 -> C:\Users\PC-natala\AppData\Roaming\GG\ggdrive\ggdrive-menu.dll No File
Task: {100F0EB5-B975-47FF-97ED-FE814ED06409} - System32\Tasks\Opera D7 => C:\Program Files\Opera\launcher.exe
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.


(Natiss.x3) #3

 

Raport z usuwania, Fixlog: http://wklej.org/id/1774653/

Nowy raport z FRST:http://www.wklej.org/id/1774656/


(Atis) #4

Po co cytujesz moją odpowiedź?

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: KLIK

Dysk przeskanuj ESET Online Scanner

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK

Zainstaluj Service Pack 2 i Internet Explorer 9