Reklamy na każdej stronie


(Maniutek543) #1

Proszę o pomoc w usunięciu reklam które wyskakują na praktycznie każdej stronie internetowej i reszty “syfu” typu zakładki czy strony startowe.


(Acorus) #2

Odinstaluj Hold Page,Yahoo! Search.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Maniutek543) #3

FRST : http://wklej.org/id/1584710/


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [959176 2014-08-21] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [507776 2014-10-07] (Oracle Corporation)
HKLM\...\Policies\Explorer: []
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF SelectedSearchEngine: Yahoo! Search
S3 IntcAzAudAddService; system32\drivers\RTKVHDA.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2015-01-05 14:44 - 2015-01-05 14:54 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Maniutek543) #5

Ok wszystko zrobione, dziękuję za pomoc. Pozdrawiam


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST