Reklamy Strong Signal


(Dkusnierek) #1

Nieuważny członek rodziny podrzucił mi komputer, na którym wyskakuje cała masa reklam Strong Signal. Niestety nie udało mi się samemu z tym uporać, dlatego proszę Was o pomoc. Załączam wszystkie niezbędne logi.

 

http://www.wklej.org/id/1711659/

http://www.wklej.org/id/1711662/

http://www.wklej.org/id/1711663/


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\Kasia Kuśnierek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-04-16]
S3 rtsuvc; \SystemRoot\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [X]
2015-05-14 16:44 - 2015-05-14 17:57 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""=""
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.