Reklamy w przeglądarce

witam,

ostatnio  w mojej przeglądarce zaczęły pojawiać się reklamy, które przeszkadzają w używaniu komputera.

proszę  o pomoc :( 

Odinstaluj jeden program antywirusowy, AVG lub Avast.

FRST http://www.wklej.org/id/1912332/

 

Przestań pobierać szkodliwe pliki.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] - {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =  Brak pliku
Startup: C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Registration Brothers In Arms.LNK [2015-12-28]
GroupPolicy: Ograniczenia - Chrome ======= UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia ======= UWAGA
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe www.aqovd.com?oem=mbtkplv3uid=S2ZYJ9AG801287_ST500LM012HN-M500MBBtm=1450987872
Edge HomeButtonPage: HKU\S-1-5-21-4258239240-3109468033-1996325569-1000 - hxxp://www.yoursites123.com/?type=hpts=1452596620z=187062513be3550e434f3d3g3z3w5ofw3taqfqagbtfrom=ient12253uid=ST500LM012XHN-M500MBB_S2ZYJ9AG801287
FF Extension: "Image Camera - C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k39flxxz.default\Extensions\@FF499257D4BCADB8C5F311D185E13B95FF49.xpi [2015-12-24] [Brak podpisu cyfrowego]
StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe www.aqovd.com?oem=mbtkplv3uid=S2ZYJ9AG801287_ST500LM012HN-M500MBBtm=1450987872
FF ExtraCheck: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\!FF499257D4BCADB8C5F311D185E13B95FF49.js [2015-12-24] ==== UWAGA
FF ExtraCheck: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\FF499257D4BCADB8C5F311D185E13B95FF49 [2015-12-24] ==== UWAGA
CHR DefaultSearchURL: Default - hxxp://search.safesidesearch.com/?src=safesidesearch_dsq={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Default - keyword.safesidesearch
CHR Extension: (SavePages) - C:\Users\Asus\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dfcamfllailmlhibpelbdcpehpegbbjk [2016-01-16]
CHR Extension: (safesidesearch) - C:\Users\Asus\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hclpcakhmfeidfpdlmoompeikfiapikb [2015-12-16]
CHR Extension: (Wooden Seal) - C:\Users\Asus\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mfchnlpdgekknldpfmhpgdibkblaalkp [2015-12-20] [UpdateUrl: hxxp://wwwwoodensealcom-a.akamaihd.net/update/chrome] ==== UWAGA
U3 idsvc; Brak ImagePath
U3 wpcsvc; Brak ImagePath
2016-01-20 19:53 - 2016-01-20 19:53 - 00000034 _____ C:\WINDOWS\AvastEmUpdate.ini
2016-01-20 19:48 - 2016-01-20 20:06 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2016-01-12 12:03 - 2016-01-12 12:03 - 00000639 _____ C:\yoursites123.xml
2016-01-12 12:03 - 2016-01-12 12:03 - 00000374 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\data.bin
2016-01-01 16:04 - 2016-01-01 16:04 - 04810368 _____ ( ) C:\Users\Asus\Desktop\setup_gmsd_en.exe
2015-12-24 21:10 - 2015-12-24 21:11 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\5WdM5
2015-12-24 21:07 - 2015-12-24 21:07 - 00000000 ____ D C:\Users\Asus\AppData\Local\Image Camera
2015-12-24 15:58 - 2015-12-24 21:01 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\rWdMr
2015-12-24 15:19 - 2015-12-24 21:01 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\iWdMi
2015-12-24 12:27 - 2015-12-24 12:28 - 01083681 _____ C:\76BD.tmp
2016-01-20 20:07 - 2015-12-07 13:33 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\AVAST Software
C:\Program Files (x86)\*.tmp
Task: {05B371DD-9191-42A1-8033-48D2119B8005} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\MachineUnlock-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {28131FA2-C1D3-4927-827F-7177174DDF22} - System32\Tasks\{5F883A2E-E9F1-425F-B73E-725B17D0AE33} = Chrome.exe
Task: {3AD0E391-B34C-483A-9254-75525FDB4171} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Logon-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {51972CFE-F7FD-4BFF-8611-58AE68190D94} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {659ACAA5-6FCF-4CDA-ADE8-FD3A90DB4A27} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {839CE2B0-3F14-42E9-AB1F-41239E08DE4B} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeTime - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {8B32CE91-EF19-4448-AA88-FE8C2D5B6E19} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfIdle-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {9BB5A590-3CDF-4543-9B80-7A86EECCD092} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {A56DD147-CA3E-4E74-A3B3-779EB99555A3} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {A7206277-7516-4AE3-AC4A-198D2F24D0B1} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {AE0B9769-7729-48A1-BBF1-717E4DEBC064} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {AFF27F20-B851-4708-A8F9-14BAF3993EE7} - System32\Tasks\{64A50BC7-9109-4D7A-99A1-C39A2371A3A0} = pcalua.exe -a D:\BrothersInArms\System\bia.exe -d D:\BrothersInArms\System
Task: {BDAF3400-6A63-4E11-8E04-D411C33A4892} - System32\Tasks\{06DF8703-CCD5-417A-A3BF-B705F9BC46EA} = pcalua.exe -a "D:\Twierdza\Stronghold Crusader.exe" -d D:\Twierdza
Task: {E411403B-6B8D-41DE-A35B-1A0C63DC0A93} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfSleep-5d - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {F32FE3B9-25AC-4329-81BB-7DB3A933C304} - System32\Tasks\Image Camera2 = Rundll32.exe "C:\Users\Asus\AppData\Local\Image Camera\{12987790-0A0E-598D-1CDD-771419BF86A1}\vxaw.dll",#1 ==== UWAGA
Task: {FAE7BB34-99A6-4326-9152-AC930F5F8CE9} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig - Brak pliku ==== UWAGA
Hosts:
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.