Reklamy

Cześć, problem to wyskakujące nowe karty z reklamami na przelgądarkach chrome i firefox. AdwCleaner i malwarebytes wyczyściły to, co znalazły.

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [ASUSWebStorage] = C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.9.120\AsusWSPanel.exe [3417984 2012-08-28] (ASUS Cloud Corporation)
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF Extension: Strong Signal - C:\Users\Natalia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\43c9p76g.default\Extensions\{70d7db02-623e-44ed-b5a4-769e869a9322}.xpi [2015-03-10]
CHR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\Natalia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jahepoliaomnhnejhcjbapfailjpapek [2015-03-12]
S3 McAWFwk; c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcawfwk.exe [X]
U4 BthAvrcpTg; No ImagePath
U4 BthHFEnum; No ImagePath
U4 bthhfhid; No ImagePath
U0 msahci; No ImagePath
2015-03-28 11:05 - 2015-03-28 15:32 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
C:\ProgramData\SetStretch.exe
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

OK, wygląda na to, że problemu już nie ma. Dziękuję Ci bardzo.

Skasuj folder C:\FRST