[Rekurencja] liczba wywołań na dowolnym poziomie, Fibbonaci


(Kornicameister) #1

zastanawiałem się, czy możliwe jest poznanie ile razy funkcja Fibonacciego została wywołana dla każdego n z przedziału 1..N., gdzie N - podaje użytkownik

nie wiem czy dość dokładnie pokazałem o co mi chodzi, ale tłumaczyć tego rozwlekle nie chce, bo jeszcze gorzej zagmatwam :lol:


([alex]) #2

Wystarczy powiedzieć czy chcesz to wyliczyć analitycznie czy też żeby program pokazał.


(Sawyer47) #3

Liczba wywołań też będzie tworzyła pewien ciąg:

n < 2: 0

n = 2: 2

n > 2: 2 + suma dwóch poprzednich


(Kornicameister) #4

z wyjściem na konsolę, o ile dobrze zinterpretowałem

bardzo fajne, ale to rozwikłałem. Przykładowo dla n=10 mam 177 wywołań, ale jest to ogólna liczba wszystkich wywołań... a jak policzyć ile wywołań było dla każdego węzła... bo o to tutaj chodzi

tj. ile razy wywołała się dla

10, dla 9, dla 8 itd.., pewnie chodzi tutaj o włączenia gdzieś w kod czegoś na kształt

licznik++

który będzie pokazywał wynik, jak rekurencja wróci do danego poziomu i wszystko w oddzielnym wyniku


([alex]) #5

Nadal nie powiedziałeś chcesz policzyć matematycznie czy programowo.

Programowo - jest bardzo prosto.


(Kornicameister) #6

czyli, źle Cię zrozumiałem

chce to policzyć programowo


(Sawyer47) #7

Tzn. chodzi Ci o to, że wywołując fib(10) ile razy wywołane zostało fib(10), fib(9), fib(8)..., fib(1)? Jeśli o to Ci chodzi, to liczba wywołań fib(N), ..., fib(1) tworzy właśnie ciąg Fibonacciego. Np. dla fib(10):

10 => 1

9 => 1

8 => 2

7 => 3

6 => 5

5 => 8

4 => 13

3 => 21

2 => 34

1 => 55

0 => 34

Suma tych liczb to właśnie 177, jak powiedziałeś. Nie wiem tylko, czy o to Ci chodzi.


(Kornicameister) #8

tak, dokładnie o to mi chodziło

-- Dodane Wt paź 19, 2010 11:26 am --

nie mam tylko za bardzo koncepcji jak to rozwiązać

ale chyba najlepsza byłaby tablica ?

-- Dodane Wt paź 19, 2010 12:01 pm --

FUNCTION Fib_Rec (

     N : IN Integer)

   RETURN Integer IS


  BEGIN

   Steps_Rec := Steps_Rec + 1;

   Steps_Level(N) := Steps_Level(N) + 1;

   IF N = 0 THEN

     RETURN 0;

   ELSIF N = 1 THEN

     RETURN 1;

   ELSE

     RETURN Fib_Rec(N - 2) + Fib_Rec(N - 1);

   END IF;

  END Fib_Rec;

gdzie Steps_Level jest wskaźnikiem do tablicy o rozmiarze adekwatnym do podanego N