Rendering 3D na bazie fotografii

  1. Czy istnieje oprogramowanie na PC, które z fotografii i punktów kontrolnych renderuje interaktywny (nie video) krajobraz 3D. Coś w stylu Steet View. Morphing połączony z render.
    Używam Fanta Morph, który tworzy film video, ale potrafi też eksportować klatki, które mogą przydać się do akcji typu cofnięcie o krok, przybliżenie detalu itp. Przykład: https://youtu.be/EpO2wSS78XE
  2. Jeśli kosztuje więcej niż 1000 zł, to nie istnieje.