Renderowanie z OGV - PiTiVi, Kino, Kdenlive, FFmpeg

Ogólnie kodeki są zainstalowane, odtwarzać się da, ale brakuje mi jakiś enkowerów, tylko nie wiem czego. Na poprzednim Linuxie było ok.

Czy ktoś wie, czym można to jeszcze otworzyć i przyciąć?

PiTiVi

Otwiera OGV, niby renderuje i się zawiesza na końcu, tworzy plik o wielkości 0B.

PiTiVi - zdjęcie

Kdeinlive

Twierdzi, że plik jest niepoprawny.

Avidemux

Kino

Twierdzi, że musi przekonwertować na format DV, robi to, tworzy plik o wielkości 1.2GB, ale to co widać to jakieś totalne picasso.

FFmpeg

Nie może przekonwertować na AVI czy MP4, które mogą odtworzyć inne programy.

#ffmpeg -qscale 5 -i urt1.ogv urt1.mp4

ffmpeg version 1.1 Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers

 built on Jan 7 2013 20:40:56 with gcc 4.7 (SUSE Linux)

 configuration: --shlibdir=/usr/lib64 --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --enable-shared --disable-static --enable-debug --disable-stripping --extra-cflags='-fmessage-length=0 -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -fPIC -I/usr/include/gsm' --enable-gpl --enable-x11grab --enable-version3 --enable-pthreads --enable-avfilter --enable-libpulse --enable-libvpx --enable-libopus --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libspeex --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libschroedinger --enable-libgsm --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-postproc --enable-libdc1394 --enable-librtmp --enable-libfreetype --enable-avresample --enable-libass

 WARNING: library configuration mismatch

 avutil configuration: --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --disable-stripping --enable-pthreads --enable-shared --enable-avfilter --disable-static --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-nonfree --enable-postproc --enable-shared --enable-libdc1394 --enable-libtheora --enable-libschroedinger --enable-libvpx --enable-gpl --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-x11grab

 avcodec configuration: --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --disable-stripping --enable-pthreads --enable-shared --enable-avfilter --disable-static --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-nonfree --enable-postproc --enable-shared --enable-libdc1394 --enable-libtheora --enable-libschroedinger --enable-libvpx --enable-gpl --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-x11grab

 avformat configuration: --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --disable-stripping --enable-pthreads --enable-shared --enable-avfilter --disable-static --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-nonfree --enable-postproc --enable-shared --enable-libdc1394 --enable-libtheora --enable-libschroedinger --enable-libvpx --enable-gpl --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-x11grab

 avdevice configuration: --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --disable-stripping --enable-pthreads --enable-shared --enable-avfilter --disable-static --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-nonfree --enable-postproc --enable-shared --enable-libdc1394 --enable-libtheora --enable-libschroedinger --enable-libvpx --enable-gpl --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-x11grab

 avfilter configuration: --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --disable-stripping --enable-pthreads --enable-shared --enable-avfilter --disable-static --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-nonfree --enable-postproc --enable-shared --enable-libdc1394 --enable-libtheora --enable-libschroedinger --enable-libvpx --enable-gpl --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-x11grab

 swscale configuration: --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --disable-stripping --enable-pthreads --enable-shared --enable-avfilter --disable-static --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-nonfree --enable-postproc --enable-shared --enable-libdc1394 --enable-libtheora --enable-libschroedinger --enable-libvpx --enable-gpl --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-x11grab

 swresample configuration: --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --disable-stripping --enable-pthreads --enable-shared --enable-avfilter --disable-static --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-nonfree --enable-postproc --enable-shared --enable-libdc1394 --enable-libtheora --enable-libschroedinger --enable-libvpx --enable-gpl --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-x11grab

 postproc configuration: --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --disable-stripping --enable-pthreads --enable-shared --enable-avfilter --disable-static --enable-libfaac --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-nonfree --enable-postproc --enable-shared --enable-libdc1394 --enable-libtheora --enable-libschroedinger --enable-libvpx --enable-gpl --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-x11grab

 libavutil 52. 13.100 / 52. 13.100

 libavcodec 54. 86.100 / 54. 86.100

 libavformat 54. 59.106 / 54. 59.106

 libavdevice 54. 3.102 / 54. 3.102

 libavfilter 3. 32.100 / 3. 17.100

 libswscale 2. 1.103 / 2. 1.103

 libswresample 0. 17.102 / 0. 17.102

 libpostproc 52. 2.100 / 52. 2.100

Please use -q:a or -q:v, -qscale is ambiguous

[theora @ 0xc73cc0] 7 bits left in packet 82

[ogg @ 0xc6d780] Broken file, keyframe not correctly marked.

  Last message repeated 1 times

Input #0, ogg, from 'urt1.ogv':

 Duration: 00:06:37.23, start: 0.000000, bitrate: 1198 kb/s

  Stream #0:0: Video: theora, yuv420p, 640x480, 25 fps, 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc

  Stream #0:1: Audio: vorbis, 44100 Hz, mono, fltp, 80 kb/s

[buffer @ 0xe05480] Invalid option type.

Error opening filters!