Repeat until keypressed w TP - Co oznacza


(Stanny Tomasz) #1

Jak w temacie

Co oznacza ten zwrot:

Repeat until keypressed

czy mniemam że oznacza to samo co readkey ?


(Fiołek) #2

Na zdrowy rozum: "powtarzaj dopóki nie naciśnięto klawisza". keypressed to zmienna lub procedura(nie wiem jak się wywołuje procedury w Pascalu) sprawdzająca(mająca zapisane) czy klawisz(wnioskuję, że dowolny) został naciśnięty.


([alex]) #3

repeat until

keypressed

google nie gryzie