Reset explorera,program ares-log do sprawdzenia


(Kornicameister) #1

przy użytkowaniu programu Ares, chyba dostałem jakiegoś syfu i nie mam dostępu do folderu z pobranymi plikami, mogę tam wejść, ale momentalnie następuje reset explorera, ale system się nie wyłącza

os : WIN XP zainstalowany na laptopie IBM

jeżeli nie podałem jakieś informacji, proszę o wskazówki

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:56:36, on 2007-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Common Files\Virtual Token\vtserver.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCTRAY.EXE

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox\jre\bin\javaw.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

c:\program files\winamp toolbar\WinampTbServer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\HPBPRO.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kurnik.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter] "C:\Program Files\IBM fingerprint software\ctlcntr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\\ibmmessages.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IBMPRC] C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QCTRAY] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QCWLICON] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient 2.6] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup 2.5] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Global Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IBM Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Software Installer - {D1A4DEBD-C2EE-449f-B9FB-E8409F9A0BC5} - C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\\PkgMgr.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software GmbH)) - http://www.o2c.de/download/o2cplayer.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{187D532F-39E5-41DB-987A-620BF222C3E3}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{380CE29A-B97A-4EC5-BC40-AAA9252E1D77}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{187D532F-39E5-41DB-987A-620BF222C3E3}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{187D532F-39E5-41DB-987A-620BF222C3E3}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: IBM Rapid Restore Ultra Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

O23 - Service: IBM PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: QCONSVC - IBM Corp. - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Remote DVR Recorder (remoteService) - Unknown owner - C:\Program Files\DVR Remote\rService.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

O23 - Service: IBM HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - IBM Corporation - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: Protector Suite Virtual Token (vtserver) - UPEK Inc. - C:\Program Files\Common Files\Virtual Token\vtserver.exe


--

End of file - 14298 bytes

(Gutek) #2

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580 + Optymalizacja autostartu: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... opic=116.0

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

Na wszelki wypadek - Daj log z ComboFix


(Kornicameister) #3
ComboFix 08-01-03.3 - 2008-01-03 21:36:23.1 - NTFSx86

(Gutek) #4
że skaner online kaspersky wykrył trojana typu backdoor, jednak nie został on usunięty

w jakiej lokalizacji?


(Kornicameister) #5

to jest wyciąg ze skanera online kasperskiego, dam tylko wpis dotyczący zainfekowanego pliku

C:\System Volume Information\_restore{49032264-A7AC-4145-9844-C6F87F95B89A}\RP345\A0129668.exe Zainfekowanych: Backdoor.Win32.Agent.ctd pominięty

(Gutek) #6

Prawoklik na Mój Komputer>>>>Właściwości>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.


(Kornicameister) #7

i to ma usunąć tego trojana, sorki jeśli jestem trochę ciemny, ale zdziwiła mnie ta odpowiedź :expressionless:


(Gutek) #8

Tak - usuniesz wszystko co jest w C:\System Volume Information :mrgreen: