Reset kompa


(Michalkot92) #1

Cześto pojawia mi się komunikat z czerwonym krzyżykiem. Że za minutę komputer zostanie zamknięty i żeby wszystko wyłączyć, dzieje się to na polecenie C/windows/system32/lssas. Da się coś z tym zrobić. Komputer jest po skanowaniu.


(Dkoruski) #2

musisz wejść w start >>Uruchom... i wpisać tam shutdown -a

Ddzięki tej komendzie powinno ci wyłączyć te okienko


(Michalkot92) #3

Niestety nie działa po urochomieniu tej komendy nic się nie zmieniło


(Seba86mu) #4

Wklej logi z HijackThis i ComboFix.

Zasady wklejania logów na Forum


(Michalkot92) #5
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:42:08, on 2008-10-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\LBTWiz.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\LBTWiz.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe %WINDIR%\system32\drivers\LBTWiz.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Soltek] C:\WINDOWS\System32\autorun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LBTWiz.exe] C:\WINDOWS\system32\drivers\LBTWiz.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe


--

End of file - 3073 bytes

(huber2t) #6

Podaj log z Combofix


(Michalkot92) #7

http://wklejto.pl/11698


(huber2t) #8

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\nsr.exe

C:\WINDOWS\system32\yyc.exe

C:\WINDOWS\system32\doh.exe

C:\WINDOWS\system32\iiz.exe

C:\WINDOWS\system32\rkj.exe

C:\WINDOWS\system32\xcn.exe

C:\WINDOWS\system32\ide.exe

C:\WINDOWS\system32\ihm.exe

C:\WINDOWS\system32\orc.exe

C:\WINDOWS\system32\gfj.exe

C:\i4p5a1y7a7s7.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Michalkot92) #9

http://wklej.org/id/9142/


(huber2t) #10

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\rzb.exe

C:\WINDOWS\system32\ypm.exe

C:\WINDOWS\system32\Autorun.exe

C:\WINDOWS\system32\En.ini

C:\WINDOWS\system32\Autorun.ico

C:\WINDOWS\system32\auto.ini

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Frog) #11

Koto , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(Michalkot92) #12

http://wklej.org/id/9550/


(huber2t) #13

Pobierz SDFix, http://www.instalki.pl/programy/downloa ... /SDFix.php .

Instrukcja obsługi :

* Dwuklik na SDFix.exe następnie program wypakuje się na dysk systemowy (standardowo C:\SDFix)

* Zrestartuj komputer i wejdź do trybu awaryjnego (klawisz F8 przed bootem Windowsa)

* Wejdź do folderu z SDFix kliknij dwa razy na plik RunThis.bat

* Wciśnij Y nastąpi proces usuwania.

* Kiedy usuwanie się ukończy wciśnij dowolny klawisz (Any Key). Nastąpi restart komputera.

* Po restarcie SDFix uruchomi się ponownie, żeby dokończyć proces usuwania kiedy pojawi się w oknie programu Finished, wciśnij dowolny klawisz do zakończenia scryptu i załadowania ikon na pulpicie.

* Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Jak podajesz logi zaznaczaj je tagem code lub quote czyli zaznaczasz caly log z sdfix'a i kilkasz w code lub quote .

Logi dajesz na http://www.wklej.eu

Podaj nowy log z Combofix