Resetowanie hasła administratora w systemie Win 2000/XP

Za ewentualne szkody nie odpowiadam - operację wykonujesz na własną odpowiedzialność. Ja dołożyłem wszelkich starań, by w poradzie nie znalazły się żadne błędy merytoryczne. Pamiętaj, że wszelkie komendy wpisujemy bez znaków _ ‘’ _ , których ja użyłem jedynie do oddzielenia ich od reszty tekstu.

PRZYGOTOWANIA

Na samym początku należy ściągnąć ten plik - Offline NT Password & Registy Editor oraz przygotować jedną

sformatowaną dyskietkę. Po rozpakowaniu załącznika uruchamiamy plik install.bat i wpisujemy symbol naszego napędu dyskietek (przeważnie A:). W tym momencie tworzona jest dyskietka, za pomocą której “zbootojemy” komputer i zedytujemy zawartość zbioru SAM (tam trzymane jest hasło).

URUCHOMIENIE PROGRAMU

Uruchamiamy ponownie komputer, w BIOS-ie ustawiamy, aby start komputera nastąpił z napędu dyskietek. Zatwierdzamy zmiany (jeszcze raz uruchamiamy ponownie sprzęt, tym razem wkładając w tzw. międzyczasie dyskietkę do napędu).

KROK PIERWSZY - wybór partycji

Po załadowaniu programu naszym oczom ukaże się okno wyboru partycji, na której umieszczone są pliki systemowe (na której mamy zainstalowanego Windowsa). W tym kroku nasze działanie ogranicza się do podania właściwego numeru partycji - są one ułożone tutaj w kolejności odpowiadającej alfabetycznemu ułożeniu ich w Moim komputerze , czyli partycja C: to w 99% przypadków nr 1, D: - 2, itd. Gdybyś miał wątpliwości co do wyboru, pomocny może być podawany przez program rozmiar każdej z partycji - wtedy znając rozmiar tej systemowej nie powinieneś mieć problemu z właściwym wyborem.

KROK DRUGI

Z racji tego, że chcesz zmienić/zresetować hasło w tym kroku wybierz opcję 1 i potwierdź wybór ENTEREM.

KROK TRZECI

Również w tym miejscu bez wdawania się w szczegóły - wybierz opcję numer 1. Teraz przechodzimy do okna, w którym mamy wybrać hasło, którego konta chcemy zmienić. Domyślna wartość do Administrator , którą akceptujemy.

Pozostaje nam wpisanie nowego hasła, bądź pozostawienie go pustego - w tym celu pozostawiamy domyślny znak - *. Zmianę hasła potwierdzamy klawiszem ‘y’. Teraz naciskamy ‘!’ , by powrócić do głównego menu. Nie pozostało nam już nic więcej do zrobienia, więc wpisujemy ‘q’ , by udać się do wyjścia.

KROK CZWARTY - potwierdzenie zmian

To ostatni moment, w którym możemy zaniechać wprowadzania zmian. Jeśli jednak jesteśmy pewni, że wszystko wykonaliśmy prawidłowo i zgodnie z zamysłem, to wpisujemy ‘y’ i potwierdzamy ENETEREM. Teraz następuje cały proces modyfikacji ustawień systemowych… Po kilku minutach jesteśmy gotowi do wydania ostatniej komendy - jest nią odpowiedź nie (wpisanie ‘n’ ) na pytanie o ponowne uruchomienie programu. W tym momencie jest już po wszystkim.

Po ponownym uruchomieniu systemu Windows uruchomi się program sprawdzający powierzchnię dysku, a hasło administartora okaże się puste. Jeśli chcemy zmieniamy je na nowe.

Nie piszesz, czy sprawdziłeś u siebie tą “Sprawdzoną poradę” :stuck_out_tongue: , a tak powinno być z założenia.

Pozdrawiam 8)

No niby tak naprawdę sam nie sprawdzałem, ale dałem do sprawdzenia koledze, by wypróbował jej skuteczność na ********** komputerach :stuck_out_tongue: Efekt jest chyba wiadomo skoro się tutaj pokazała 8)


No i właśnie !!

Czasowo zamykam

fiesta

Drugą metodą jest jeżeli mamy drugie konto z pełnym dostępem to wchodzimy w panel sterowania / narzędzia administracyjne /Zarządzanie komputerem wchodzimy w zakładke Urzytkownicy i grupy lokalne/użytkownicy i mozemy wtedy zmienic hasło dla konta administratora klikając prawym przycisk myszy na ikonie administrator i wybieramy ustawienie hasła .Ustawiamy tam nowe hasło lub mozem puste miejsca potwierdzić wtedy nie bedzie hasła .