Resetowanie się kompa


(system) #1

Proszę o pomoc co jakiś czas tzn. 3-6 godz. komp się samoczynnie resetuje, i z reguły po 3 próbach uruchamia się komp a system zgłasza o poważnym błędzie systemu

stano

Złączono Posta : 17.05.2006 (Sro) 23:37


(Zhao Zhuxi) #2

Sprawdź temperatury.


(Mayster X) #3

jak szkodniki ... ??

temperatura procesora, płyty głownej w normie ... ??


(system) #4

wszystko właśnie sprawdzam avastem i wirusów brak temp, procka 40 stopni


(Myszonus) #5

A jak z zasilaczem ?? sprawdź czy działa wiatraczek tak jak ma działać (wydmuchiwać) i czy w ogóle działa :slight_smile:


(system) #6
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:30:36, on 2006-05-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Ściągi\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [PhotoShow Deluxe Media Manager] D:\NEROPH~1\data\Xtras\mssysmgr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] F:\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - E:\Teleport Pro\teleport.htm

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - d:\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - d:\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{546556C2-1648-41CB-A836-7C5C1D0257C2}: NameServer = 195.225.36.2

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A5D173A5-ECF0-496F-8167-5235717E0FF8}: NameServer = 213.241.79.38 195.114.181.130

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

Złączono Posta : 17.05.2006 (Sro) 23:46

od strony mech. wszystko wydaje się ok.

Poprawiono tagi logu

Sdar

Złączono Posta : 17.05.2006 (Sro) 23:53

podejrzewam że kłopoty sprawia opera lub mułek


(Mayster X) #7

Log wygląda na ok

jeśli nie używasz messengera to :

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove


(Tomek Zamlynny) #8

:arrow: Podgląd zdarzeń, start-> uruchom-> eventvwr.msc

:arrow: Debugging Toolsfor Windows

:arrow: włącz BSOD'a start-> uruchom-> sysdm.cpl Zaawansowane-> Uruchamianie i odzyskiwanie Ustawiania gdzie odznacz Automatycznie uruchom ponownie


(Szuprycz) #9

Użyj Debugging Tools for Windows, żeby sprawdzić co wywołuje restart: http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ ... llx86.mspx


(Zbych ) #10

A co tam notuje w tym czasie (reset) podgląd zdarzeń (panel sterowania/narzędzia administracyjne)


(Tomek Zamlynny) #11

sprawdz czy nie ma konfliktu sprzętowego, start-> uruchom-> devmgmt.msc


(system) #12

zaś komp mi się zwarzył , nie ma zadnych konfliktów


(Zhao Zhuxi) #13

Czy jesteś może ze Śląska? :wink:

Spróbuj przeinstalować sterowniki, szczególnie płyty głównej i karty graficznej. Może pomoże.


(system) #14

0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E

0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er

0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code

0018: 20 31 30 30 30 30 30 35 1000005

0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param

0028: 65 74 65 72 73 20 62 36 eters b6

0030: 30 39 65 63 61 30 2c 20 09eca0,

0038: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000

0040: 2c 20 38 30 35 36 36 37 , 805667

0048: 37 62 2c 20 30 30 30 30 7b, 0000

0050: 30 30 30 30 0000


(Tomek Zamlynny) #15

czy stosowałeś się do tego :!:


(Zbych ) #16

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bpl%3B903251

poczytaj , prawdopodobnie załapałeś wiruska


(squeet) #17

Problemy rozwiązujemy na forum. Masz swój temat i poczekaj, może ktoś pomoże. Natomiast, jeśli interesuje Ciebie ten problem, na dole masz taką opcję śledź odpowiedzi w tym temacie :wink:

Post - kosz

Co do problemu - oprócz tego wszystkiego sprawdź, czy kondensatory są całe (nie wylane). Polecam profilaktyczny skan:

:arrow: http://www.ewido.net/en/download/


(system) #18

wykonałem wszystko według podpowiedzi i problem występuje dalej

do Zycha istotnie jestem ze Śląska tylko nie widze związku przyczynowego

dzieki za pomoc


(G Redman) #19

Sprawdz pamięci. Jezeli masz dwie kości lub więcej przyczyną może być jedna z nich.


(wieszak) #20

Super, że wszystko zrobiłeś jak poradzili Ci koledzy. Ja jednak nie widze abyś wkleił kody błędów 8) z podglądu zdarzeń. A jak ich nie zobaczymy to jak mamy pomóc? Jakoś też nie widze konfiguracji sprzętowej :? A przyczyn może być tak wiele, że napiszemy jeszcze z kilka postów, które nic nie wniosą do rozwiązania problemu.

A i jeszcze jedno. Sprawdzanie samym avastem może nie pomóc

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=23036 do poczytania

A tu skanery

http://virusscan.jotti.org/