Resetowanie widoku ikon oraz sortowania

Od 2 dni dręczy mnie dość uciążliwy dla mnie problem, a w zasadzie to dwa problemy.

 

  1. Rozmiar ikon na pulpicie mam ustawiony jako mały, po każdym zalogowaniu/ponownym uruchomieniu komputera widok ikon zmienia się na średni.

 

  1. Na wszystkich partycjach po wejściu przez eksplorator mam ustawione sortowanie wg. daty zmodyfikowania. Po każdorazowym wyjściu z partycji i ponownym wejściu zmienia się to na sortowanie wg. nazwy.

 

Oba problemy wystąpiły ~2 dni temu w tym samym czasie. Jakieś pomysły jak to naprawić?

 

 

Windows 10 Pro 64-bit.

Problem został rozwiązany. Zainstalowałem dzisiejszy update (10547) dla członków Windows Insider Program i wszystko wróciło do normy.

a jak można sobie zainstalować takiego pacza nie będąc członkiem windows insider program?

 

Mi windows nie zapamiętuje położenia ikon na pulpicie i nie pamięta widoku/sortowania w exploratorze windows.

 

Jest to potwornie uciążliwe.

Nowe rozwiązanie problemu. Trzeba pogrzebać w rejestrze ale działa.

 

  1. Uruchamiamy jako administrator edytor rejestru (Win + R > regedit)

  2. Edytujemy klucz domyślny w poniższej ścieżce

    HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32\

i zmieniamy jego wartość z %SystemRoot%\SysWow64\shell32.dll na wartość %SystemRoot%\system32\windows.stor­age.dll

  1. To samo robimy dla kolejnego klucza

    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{42aedc87-2188-4­1fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32\

  2. Restartujemy komputer i wszystko powinno wrócić do normy

 

Co do aktualizacji. Musiałeś wcześniej zgłosić się jako osoba chętna do testowania eksperymentalnych aktualizacji. Teraz właściwie zostaje szukanie instalek po internecie. Powyższe rozwiązanie jednak pomogło praktycznie 100% przypadków.