Resetuje mi kompa po 5-10 minutach


(LOGOS) #1

Ratujcie! To mój log na szybko, bo zaraz reset:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:24:17, on 2006-09-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy całe\Dysk DVD\PC - porządki\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = prosearching.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.barnabasroad.com/ccm_launch.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = prosearching.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = prosearching.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: winxtx32 - winxtx32.dll (file missing)

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


(Sahara 84) #2

może się przegrzewa... dość częsty problem w porach letnich oraz lekko poza sezonem :wink:


(Kosior6) #3

Podaj temperatury z programu Everest Home Edition :arrow: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=93&id=1183, czy przed resetem jest jakis bluescreen, czy coś w tym stylu ?

Więcej informacji bo wrózka jeszcze na wakacjach :smiley:

:spoko:


(Qiko) #4

Usuwasz z wyłaczonym przywracaniem systemu i w trybie awaryjnym

pogrubione pliki recznie,ale najpier wpisy w hijacku.

po zabiehach nowy log plus silentrunners i zrob to co napisali poprzednicy


(LOGOS) #5

przed resetem nic się nie pokazuje. Teraz się uspokoiło, ale resetuje się za każdym razem jak chcę zainstalować program pocztowy IncrediMail, lub kiedy skanuję Spybootem. Ten Everest ściągnąłem, ale nie czaję, w której zakładce są te temperatury.


(Qiko) #6

W everescie wez moj komputer a pozniej czunnik

daj kontrolnego loga z hijacka i silent runners.


(Kosior6) #7


(Qiko) #8

Kosior ...to bylo dla pokazu??Czy co bo nie wiem..? 8)


(adam9870) #9

Zapewne kosior6 pokazał tego screna dla pokazu. Ewentualnie można zajrzeć tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838

@LOGOS: sprawdź czy na dysku masz plik winxtx32.dll a jeżeli tak to usuń w trybie awaryjnym ale go raczej nie ma. I skasuj wpisy podane przez qiko.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw).

Po zrobieniu:

  • Wklej log z HijackThis

  • Wklej log z SilentRunners

  • Pokaż temperatury

  • Powiedz czy coś się zmieniło (jaka jest sytuacja)


(LOGOS) #10

Od razu dzięki wszystkim za chęć pomony. Przywróciłem na "C" kopię systemu z Ghosta, ale co ciekawe, i tak kilka razy wywaliło mi kompa. Wczoraj kupiłem kość RAM 512 i chciałem dorobić na 1024. Coś mi tej 512 nie widział, potem popróbowałem przekładać w gniazdach i po którejś tam próbie pokazał mi 1,024. Czy ten RAM może coś mieszać? Ta pamięć w Evereście wygląda tak:

Moduły pamięci SPD

  • DIMM1: Nanya M2U25664DS88C3G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)

  • DIMM2 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

  • DIMM3: Nanya M2Y51264DS8HC3G-5T 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)

A tu moje temperatury:

Nazwa płyty głównej MSI MS-6712

Temperatury

Płyta główna 34 °C (93 °F)

Procesor 56 °C (133 °F)

SAMSUNG SP0802N 37 °C (99 °F)

Wentylatory

Procesor 1654 RPM

Wartości napięć

Napięcie rdzenia procesora 1.63 V

+3.3 V 3.17 V

+5 V 4.68 V

+12 V 12.22 V

-12 V -12.77 V

-5 V -5.50 V

+5 V podczas wstrzymania pracy 4.92 V

VBAT baterii CMOS 3.36 V

Debug Info F CC FF FF

Debug Info T 34 56 255

Debug Info V 66 00 C6 AE C9 1A 2C (01)

A tutaj mojego nowego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:48:40, on 2006-09-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ClickToConvert\C2CMonitor.exe

C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Home Edition\everest.bin

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Programy całe\Dysk DVD\PC - porządki\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Startup: Tekst manny.lnk = C:\Program Files\Biblia\manna.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{73C49BF1-06DD-430C-84CE-4C077BD1352C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Złączono Posta : 05.09.2006 (Wto) 22:16

Jeszcze to: kiedy próbuję przeskanować kompa Spybootem procesor ma 99-100% użycia, komp odrazu restartuje. To samo kiedy chcę zainstalować IncrediMail. Po restarcie sprawdza pliki na "C" a już po uruchomieniu wyświetla komunikat, że Windows został przywrócony "po poważnym błędzie". ;-(

Na tym kompie pracuję już 4 lata i nigdy nie działo mi się nic takiego.


(Qiko) #11

Log jest czysty,a co do temperetur niech sie wypowie ktos inny

Jeszcze jedna sprawa,czy przed instalowaniem tych kosci bylo ok??I czy to sie zrobilo tuz po zainstalowaniu tych kosci???


(LOGOS) #12

Chyba mam! Czyściłem jeszcze radiator. Chyba nie był dobrze założony i procek coś źle stykał. Poprawiłem i teraz nie wywala.

Temperatury mam takie:

Płyta główna 34 °C (93 °F)

Procesor 52 °C (126 °F)

SAMSUNG SP0802N 33 °C (91 °F)

Jest OK? Czy to normalne że procesor Athlon 2,0Ghz przy skanowaniu ma 100% użycia?


(Kosior6) #13

Screen po to żeby LOGOS , wiedział gdzie należy wejśść :stuck_out_tongue: aby sprawdzić temp.