Restart i/lub zawieszenie podczas skanowania dysku C antywir

Witam, prosze o sprawdzenie loga, bo od jakiegos czasu komputer mocno dziwnie się zachowuje. np. podczas skanowania antywirusem, na dysku C przy program files, zawiesza się lub restartuje. innym razem, bez przyczyny zawisnie, i kaplica.

Z góry dziękuje za pomoc

Wojtas_1987

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:58:18, on 2008-11-17

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

H:\Program Files\Ad-Aware2008\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

H:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

H:\Program Files\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

H:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ASUS\Ai Suite\AiNap\AiNap.exe

C:\Program Files\ASUS\Ai Suite\AiGear3\CpuPowerMonitor.exe

C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

H:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

H:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Programy z neta\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - H:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_10\jre\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - (no file)

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - H:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Ai Nap] “C:\Program Files\ASUS\Ai Suite\AiNap\AiNap.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CPU Power Monitor] “C:\Program Files\ASUS\Ai Suite\AiGear3\CpuPowerMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Cpu Level Up help] C:\Program Files\ASUS\Ai Suite\CpuLevelUpHelp.exe

O4 - HKLM…\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinFastDTV] H:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinFast Schedule] H:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RivaTunerStartupDaemon] rem “H:\Program Files\RivaTuner v2.11 podkrecanie karty\RivaTuner.exe” /S

O4 - HKLM…\Run: [unlockerAssistant] “C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ZoneAlarm Client] “C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://H:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://H:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://H:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://H:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - H:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - H:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{2BE3BC9A-6474-4F66-9B7C-25E222BC5B0E}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - H:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - H:\Program Files\Ad-Aware2008\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - H:\Program Files\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - H:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Uzyj Opcji “Fix checked” w HJT

Pobierz ComboFix i przeskanuj system

Na czas pobierania i skanowania proszę wyłączyć wszelkie zapory i antyvirusy

Loga wklejasz na WKLEJ TO lub WKLEJ a w poście daj linka

wojtas_1987 , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Pliki usunięte.

http://www.wklejto.pl/15409

Daj log Combofix :slight_smile:

Prosze bardzo, dopeiro teraz, bo wcześniej na uczelni byłem.

http://www.wklejto.pl/15424

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724

lub format

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:

Combofix cos tam usuwał. oto log

http://www.wklejto.pl/15432

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

:slight_smile:

Zrobiłęm wszystko po koleji, lecz przy skanowaniu on-line, wyłączyłą się przegladarka. Próbowałem to na róznych, przy wyłączonym Antywirusie na kompie.

Przeskanuj system Dr.WEB CureIt!

Zacząłem skanowac system Dr.WEB CureIt!, jednak komputer się zawiesił, a dokładnie, chodziła tylko karta tv. Reszta zawisła, aż wkońcu komp się zrestartował. Nie jestem w stanie powiedzieć, w którym dokładnie momencie. Szybki skan, nic nie wykrył, gruntowny po kilku minutach zawisł.

To w takim razie -

Proszę pobrać i użyć Malwarebytes’ Anti-Malware

Wciskamy Skanuj , wybieramy dyski do skanowania i Rozpoczynamy skanowanie , na końcu wciskamy Usuń zaznaczone jak będą i Ok  :wink:

Niestety, po wyborze dysku C i dokłądnym skanowaniu, po jakis 5 min zawisł znowu. Nie wiem, jaki plik to był. Dodatkowo pogasiłem wszystko co mogłem.

Ponownie skanowałem kompa antywirem i zawiesił sie przy pliku Windows albo program files, przy przeskanowaniu przynajmniej połowy Program Files.

Teraz nowym objawem jest zbyt długie wejście do “Mój komputer”. Odczytanie wszystkich partycji zajmuje mu około 15-20 sek. Czy da się cos jeszcze zrobic z kompem, czy już pozostaje tylko reinstalka?