Restart komputera


(stasiu pl) #1

Podczas pracy następuje nieoczekiwany restart komputera,a po nim nastepujacy raport.Oto kilka znich:

03.08.2007 godz 11.45

Podpis problemu:

Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen

Wersja systemu operacyjnego: 6.0.6000.2.0.0.256.6

Identyfikator ustawień regionalnych: 1045

Dodatkowe informacje o problemie:

BCCode: d1

BCP1: 70634C52

BCP2: 00000002

BCP3: 00000000

BCP4: 8B38E079

OS Version: 6_0_6000

Service Pack: 0_0

Product: 256_1

Pliki pomagające opisać problem:

C:\Windows\Minidump\Mini080307-01.dmp

C:\Users\STASIU\AppData\Local\Temp\WER-82984-0.sysdata.xml

C:\Users\STASIU\AppData\Local\Temp\WERB9F4.tmp.version.txt

Przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji:

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0415

04.08.2007 godz 10.15

Podpis problemu:

Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen

Wersja systemu operacyjnego: 6.0.6000.2.0.0.256.6

Identyfikator ustawień regionalnych: 1045

Dodatkowe informacje o problemie:

BCCode: 1000008e

BCP1: C000001D

BCP2: 8B29CAF9

BCP3: 85D43C18

BCP4: 00000000

OS Version: 6_0_6000

Service Pack: 0_0

Product: 256_1

Pliki pomagające opisać problem:

C:\Windows\Minidump\Mini080407-01.dmp

C:\Users\STASIU\AppData\Local\Temp\WER-83234-0.sysdata.xml

C:\Users\STASIU\AppData\Local\Temp\WEREAE7.tmp.version.txt

Przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji:

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0415

Mój sprzęt to:Typ procesora DualCore Intel Pentium D 805, 2.66 MHz

Nazwa płyty głównej ASRock 775Dual-VSTA Chipset-VIA PT880 Pro/Ultra

Pamięć fizyczna 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM

Karta graficzna Asus NVIDIA GeForce 7300 GS (512 MB)

Karta dźwiękowa zintegrowana Realtek ALC888 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller

Nazwa systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Professional OEM-uaktualniony na Vista Business

Zasilacz AMACROX WARRIOR 450PNF

Dysk 250GB SATA II

DVD Rom LG

Wklejam również loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:22:49, on 2007-08-04

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\ZAINSTALOWANE\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: IE7pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/programs/ ... canner.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{476AD5A3-A676-4CB8-A0FF-22F3D1424780}: NameServer = 208.67.222.222 208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D212ADE1-3430-4B11-8AE4-279BD13B7D44}: NameServer = 208.67.222.222 208.67.220.220

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~2.0\r3hook.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~2.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\Windows\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\Windows\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Złączono Posta : 05.08.2007 (Nie) 15:28

Temat można zakończyć i usunąć bo już sformatowałem system,a żadnych podpowiedzi nie było.