Restartujący się explorer.exe po kliknięciu ikony


(Bartoszpog) #1

Witam,

szukałem na forum ale nic nie znalazłem. A oto mój problem.

Po kliknięciu na jakąkolwiek z ikon Mój komp., Moje miejsca siec., Moje dokumenty lub Panel sterowania ( w menu start) znikają wszystkie ikony oraz pasek zadań. W menedżerze zadań widać, ze restartuje sie explorer.exe . Tak się dzieje 2 razy, za 3 można wszystko normalnie uruchomić . Jedynym sposobem na wcześniejsze uruchomienie wyżej podanych okien jest PPM i Eksploruj. Przeglądałem Dziennik zdarzeń i widac taką informacje:

Źródło: Winlogon

Id zdarzenia:1002

opis: Powłoka systemowa została nagle zatrzymana i uruchomiono Explorer.exe.

Oraz inny błąd:

Żródło: Application Errorr

Id zdarzenia: 1000

Opis: Aplikacja powodująca błąd explorer.exe, wersja 6.0.2900.2180, moduł powodujący błąd ntdll.dll, wersja 5.1.2600.2180, adres błędu 0x000118c5.

Proszę o pomoc, już nie mogę z tym wytrzymać...

Dzięki.

:slight_smile:


(popula) #2

Wejdż pod ten adres: http://www.haxite.org/index.php3?site=download&kat=32 i pobierz poprawkę niwelującą błąd ntdll.dll


(Bartoszpog) #3

Niestety nic to nie daj. Pojawia się błąd przy instalacji z informacją iż mam nowszą wersje Service Packa.


(popula) #4

To wejdź pod ten adres i pobierz plik: http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?ntdll


(Bartoszpog) #5

Pobrałem, i co z nim zrobić ??


(popula) #6

Wrzuć go do Windows/system32


(Bartoszpog) #7

Nic nie daje. Cały czas to samo...


(popula) #8

A zrestartowałeś PC-ta po wrzuceniu pliku do system32?


(Bartoszpog) #9

Tak, nadal to samo.


(qrczak13) #10

Konsola odzyskiwania. W konsoli:

CHKDSK /f

Następnie uruchom komputer i start > uruchom > sfc /scannow


(Bartoszpog) #11

po wpisaniu CHKDSK /f do konsoli jest komunikat iz konsola nie rozpoznaje parametru.

Zrobić

??


(qrczak13) #12

Ach przepraszam. Miało być:

CHKDSK /r.


(Bartoszpog) #13

Niestety cały czas to samo...

Dodam iż w trybie awaryjnym wszystko jest OK.

Może to jakiś nieproszony intruz?

Wkleić log z HijackThis-a ??


(qrczak13) #14

To zobacz

chkdsk x: /r

x - litera partycji z sysem

Logi możesz zapodać.


(Bartoszpog) #15

Cały czas ten sam problem...

Zauważyłem też, iż od kiedy to występuje explorer lubi sie często zawieszać...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:14:19, on 2007-03-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe

d:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\User\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://einbahn.sytes.net/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] D:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Alacer] D:\Program Files\VSD Software\Alacer\alacer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O16 - DPF: {156BF4B7-AE3A-4365-BD88-95A75AF8F09D} (HPSDDX Class) - http://www.hp.com/cpso-support-new/SDD/hpsddObjSigned.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - http://a516.g.akamai.net/f/516/25175/7d/runaware.download.akamai.com/25175/citrix/wficat-no-eula.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Unknown owner - D:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - d:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe