Restary kompa BSOD


(system) #1

Witam mam problem z restartami komputera gdy proboje wylaczyc komputer restartuje sie gdy odznacze automatyczny reset to pojawia mi sie BSOD i takie oto tam sa cyferki

stop 0x0000008e(0x80000003),0x804e586,0xf8950c58,0x00000000

W dzienniku zdarzen jest system error

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	System Error

Kategoria zdarzenia:	(102)

Identyfikator zdarzenia:	1003

Data: 2005-11-13

Godzina: 19:53:09

Użytkownik: Brak

Komputer:	ROBERT-C4443675

Opis:

Kod błędu 1000008e, parametr 1 80000003, parametr 2 804e3586, parametr 3 f8950c58, parametr 4 00000000.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E

0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er

0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code

0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008

0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param

0028: 65 74 65 72 73 20 38 30 eters 80

0030: 30 30 30 30 30 33 2c 20 000003, 

0038: 38 30 34 65 33 35 38 36 804e3586

0040: 2c 20 66 38 39 35 30 63 , f8950c

0048: 35 38 2c 20 30 30 30 30 58, 0000

0050: 30 30 30 30 0000

Log z HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:02:08, on 2005-11-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 72.36.235.242 L2authd.lineage2.com

O1 - Hosts: 72.36.235.242 L2testauthd.lineage2.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [System32] "user32.exe" -user

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1107709916317

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{41F29655-5DE6-4DCA-ABE9-3554E7041A8C}: NameServer = 195.114.161.55 195.114.181.130

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Prosze o udzielenie mi pomocy wiem ze takie tematy juz byly ale w zadnych z nich nie znalazlem sensownej porady Prawie zawsze jest to poprzedzone tym errorem

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7000

Data: 2005-11-13

Godzina: 19:53:02

Użytkownik: Brak

Komputer:	ROBERT-C4443675

Opis:

Nie można uruchomić usługi Sterownik portu równoległego z powodu następującego błędu: 

Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia. 


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

oraz

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7000

Data: 2005-11-13

Godzina: 19:53:02

Użytkownik: Brak

Komputer:	ROBERT-C4443675

Opis:

Nie można uruchomić usługi MkS_Vir Monitor z powodu następującego błędu: 

Nie można odnaleźć określonego pliku. 


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Rozniez to

Typ zdarzenia:	Informacje

Źródło zdarzenia:	Save Dump

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	1001

Data: 2005-11-13

Godzina: 19:52:48

Użytkownik: Brak

Komputer:	ROBERT-C4443675

Opis:

Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0x1000008e (0x80000003, 0x804e3586, 0xf8950c58, 0x00000000). Zrzut zapisano w: C:\WINDOWS\Minidump\Mini111305-03.dmp.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

(JNJN) #2

Trochę informacji - po czym to się zaczeło dziać co instalowałeś.

Szkodniki sprawdź dokładnie.

Sprawdzenie pamięci na błędy,memtest86 - zero błędów.

Sprawdź w menadzeże urządzeń port drukarki LPT1 - jak nie używasz do drukarki,wejdź do biosu i go wyłącz na disabled.

Jeśli używasz port z menadzera urządzeń go odinstaluj,restart kompa i komp zainstaluje go ponownie i sprawdź czy działa dobrze.

Wygląda że nie masz tego programu,zrób po nim czystkę w systemie.

Później ewentualnie.

Wejdziesz tak panel sterowania - narzędzia administracyjne - usługi i wyłączysz tą usługę MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) na wyłączony.Ok,restart kompa

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

Sprawdź najpierw ten port LPT1 i program Mks,może jak to zrobisz problem zniknie.

Wklej loga do działu bezpieczeństwa i niech sprawdzą lub poproś Kuza5 i niech sprawdzi,bo mi się nie podoba.