Rezygnacja z pewnych "procesów"


(system) #1

Witam. Chciałem przedstawić kilka "ustawień", które mogą się przyczynić do rezygnacji z pewnych, często zbędnych elementów podczas uruchamiania systemu. Modyfikacje te dotyczyć będą przeważnie systemu Windows 98.

1) Rezygnacja z loga startowego Windows

Aby wprowadzić taką zmianę wykonać należy kilka czynności:

Start - Ustawienia - Opcje Folderów - Widok (Zaznaczamy opcję"Pokazuj wszystkie pliki").

Następnie uruchamiamy Eksloratora Windows i w katalogu głównym na dysku C (Jest to właśnie najczęściej dysk C), odnajdujemy plik "Msdos.sys." Klikamy na jego ikonkę i prawym przyciskiem myszki wybieramy "Właściwości". Aby można było dokonać zmian w pliku zmianiamy przypisany mu atrybut, usuwając zaznaczenie w polu: "Tylko do odczytu". Po zatwierdzeniu tej zmiany otwieramy plik do edycji w Notatniku.

Na początek postarajmy się odnaleźć linię rozpoczynającą się napisem "Logo=" Jeżeli ów napis znajdziemy ustawmy kursor za znakiem równości i usuńmy wszystkie znajdujące się za nim znaki aż do końca wiersza. Bezpośrednio za znakiem równości wpiszmy zero (0), następnie zapisujemy i zamykamy plik.

Istnieje jeszcze jedna ewentualność. Jeżeli takowej lini (Logo=0) nie znajdziemy, znajdujemy wiersz z samotnie widniejącym średnikiem. Ustawiamy kursor na początku tej lini (Przed znakiem) i klikamy Enter, dodając pustą linię.

W tejże nowej lini wpisujemy: Logo=0. Podczas ponownego uruchamiania systemu, logo Windows już się nie pojawi.

2) Zmiana ustawień opcji: "Uruchamianie selektywne"

Wszyscy, którzy nie używają programów dosowych mogą śmiało zrezygnować z ładowania plików MS-DOS, podczas startu systemu.

Wykonujemy następujące czynności:

Start - Uruchom (Tutaj należy wpisać polecenie: "msconfig")

Na zakładce: "Ogólne" zaznaczamy pole przy pozycji: "Uruchomienie selektywne". Następnie usuwamy zaznaczenie przy pozycjach: "Przetwarzaj plik Config.sys" oraz "Przetwarzaj plik Autoexec.bat".

Po zatwierdzeniu zmian, restartujemy system. Zauważymy brak napisów, jakie dotąd pojawiały się przy starcie.

UWAGA: Jeżeli pojawi się problem z uruchomieniem jakiegoś

programu, możeto oznaczać, iż poczynione przez nas

zmiany nie są pożądane i należy się z dokonanych

modyfikacji wycofać. Zmiany te nie mają wpływu na

program MS-DOS i można z niego w dalszym ciągu

korzystać.

3) Start bez szukania nowego napędu

Domyślne ustawienia zmuszają Windows przy każdym starcie do szukania nowych stacji dyskietek. Jeżeli chcemy tego "uniknąć", postępujmy następująco:

Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonkę: "Mój komputer" i wybieramy: "Właściwości". Następnie przechodzimy do: "Wydajność" i klikamy przycisk: "System plików".

Następnie przechodzimy na zakładkę: "Stacje dyskietek" i usuwamy zaznaczenie w polu: "Szukaj nowej stacji dysków za każdym razem kiedy komputer jest uruchamiany".

Wprowadzenie tej zmiany nie ma wpływu na pracę napędu dyskietek.

4) Usunięcie zawartości katalogu: "Help"

Znajduje się on oczywiscie w folderze Windows. Jeżeli nigdy nie posługujemy się Pomocą Windows, to mozemy śmiało wykonać tę czynność. Pliki te zajmują około 50 MB.

W Windows XP natomiast, wyłączyć możemy usługę: "Centrum pomocy".

5) Wyłączenie hibernacji

Dzięki wyłączeniu tejże funkcji możemy zyskać znaczną ilość wolnego miejsca. Rozmiar jest uzależniony od ilości posiadanej przez nas pamięci.

Jeżeli na przykład mamy 256 MB pamięci, to uzyskać możemy do 300 MB wolnego miejsca.

Aby tego dokonać, dokonujemy następujących czynności:

Panel Sterowania - Zarządzanie energią - Hibernacja (Odznaczamy to pole).

Następnie uruchamiamy ponownie komputer.

UWAGA: Jeżeli po tym zabiegu nie uzyskaliśmy większej ilość

wolnego miejsca, możemy sprawdzić plik: "hiberfil.sys",

który znajduje się na partycji systemowej. Jeżeli się tam

znajduje, to możemy go śmiało usunąć.

Pozdrawiam :slight_smile:


(filozof) #2

Chciałbym się dowiedzieć, co oznacza ta "hibernacja" i po co ona jest, bo nie wiem co usuwam...


(system) #3

Witam. Otóż zadaniem hibernacji jest zrzucenie na dysk całej pamięci komputera. Jednak nie zawsze funkcja ta jest dostępna. Ponadto jest to nieco skomplikowane i dużo by o tym pisać, dlatego odsyłam do lektury tych stron:

1) http://andis.fm.interia.pl/hibernacja_m_nn.htm

2) http://republika.pl/mpmax/sztuczki_web.htm#_Toc1992797

Pozdrawiam.