Rnnapp - firewall


(Błażej) #1

Przeglądając raport firewalla napotkałem na proces RNNAPP. Od czego on jest? bo mój firewall go blokuje.

1122jx.th.jpg


(Siembiges) #2

"RnaApp.exe roces uruchamiany przez Windows 98/ME, wspomagający połączenia z siecią na zasadzie dialup " źródło poniżej

więcej o procesach

http://republika.pl/elektronikjk/r5.html