Robak wgrywający się na pendrive


(Mazi Damian) #1

Przeszukałem forum i znalazłem podobny temat, jednak chciałbym, aby ktoś rzucił okiem na logi. Wykonałem clean programem USB fix. Czy ktoś moze mi powiedzieć czy należy wykonać jakieś jeszcze kroki?

Tutaj log z USB Fix:


(Acorus) #2

Odinstaluj SpyHunter.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{0000002F-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{00020421-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{00020422-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{00020423-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{00020424-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{00020425-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{0002E005-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{0BE35200-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{0BE35201-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{0BE35202-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{0BE35203-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{0BE35204-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{44EC053A-400F-11D0-9DCD-00A0C90391D3}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{46763EE0-CAB2-11CE-8C20-00AA0051E5D4}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003_Classes\CLSID\{B196B286-BAB4-101A-B69C-00AA00341D07}\InprocServer32 - Brak ścieżki do pliku
HKLM\...\RunOnce: [] = [X]
CHR HKU\S-1-5-21-1614895754-413027322-1417001333-1003\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [pacgpkgadgmibnhpdidcnfafllnmeomc] - D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\CRE\pacgpkgadgmibnhpdidcnfafllnmeomc.crx nie znaleziono
S4 SpyHunter 4 Service; C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe [769920 2013-01-14] (Enigma Software Group USA, LLC.)
S3 esgiguard; C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [13904 2011-05-06] ()
S3 EsgScanner; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [19984 2012-06-22] ()
S3 hSONYPVh; \\C:\DOCUME~1\Damian\USTAWI~1\Temp\hSONYPVh.sys [X]
S4 IntelIde; Brak ImagePath
U1 WS2IFSL; Brak ImagePath
2036-12-17 04:34 - 2036-12-17 04:34 - 00000000 ____ D C:\Program Files\Enigma Software Group
2036-12-17 04:34 - 2013-10-13 16:54 - 00000000 ____ D C:\WINDOWS\865537E164904193A4B6669C62711852.TMP
2036-12-17 04:33 - 2013-10-13 17:01 - 00000000 ____ D C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.