Rodzaje zakłóceń video


(neomatrix1) #1

Nie mogę znaleźć strony z opisanymi rodzajami zakłóceń video np. paski przy przeplocie, pikseloza od niskiego bitrate’u.