Rokit w systemie nie potrafię go usunąć


(Musielak) #1

Witam

Mój problem polega na tym ze na mojej stronie pojawia się robak inframe.

Jeśli wykasuje go z indexu strony na drugi dzień pojawia się on ponownie.

Program Gmer znalazł taki wpis, niestety nie mogę go usunąć: 658dcef4.sys (***hidden***)

Poniżej zamieszczam log. Proszę o pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:35:01, on 2009-06-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Connection Wizard Setup Tool] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwsetup.exe

O4 - HKCU\..\Run: [C] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: rncsys32.exe

O4 - Global Startup: MonacoReminder.lnk = ?

O4 - Global Startup: icwsetup.exe

O4 - Global Startup: MonacoGamma.lnk = C:\Program Files\Monaco Systems\MonacoOPTIX 2.0\MonacoGamma.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {dfb852a3-47f8-48c4-a200-58cab36fd2a2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {dfb852a3-47f8-48c4-a200-58cab36fd2a2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9856e87849b62) (gupdate1c9856e87849b62) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


--

End of file - 6585 bytes

(Henio Mazurek) #2

Pokaż log z gmer i OTL

http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

http://www.gmer.net/

Logi wklejasz na http://www.wklej.org a tutaj dajesz tylko link, nie wklejaj przez code.

Co do infekcji iframe poczytaj

http://www.searchengines.pl/Infekcja-hi ... 24457.html


(Agatonster) #3

Marmus ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(96jasio96) #4

:arrow: Sfiksuj w HijackThis

:arrow: Daj log z ComboFix


(Musielak) #5

Witam

Wykonałem wasze zalecenia.

Niestety nie usunęło to tego rookitau 658dcef4.sys.

Avast informuje mnie co chwilę ze znalazł właśnie tego rokita.

Log z gmera: http://www.wklej.org/id/110901/?zawin=1

Log z otl: http://www.wklej.org/id/110905/

Mam nadzieję ze zrobiłem to dobrze, robię to pierwszy raz.


(Leon$) #6

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(Musielak) #7

Zrobiłem jak kazałeś.

Poniżej log z combofixa:

http://wklej.org/id/110958/


(Piotrk124) #8

nie usunęło ci go

to jakieś bydle.

przeskanuj kompa tym

http://www.programosy.pl/program,malwar ... lware.html

daj log.


(Henio Mazurek) #9

Pobierz Avenger

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

Wklej do niego

Klikasz Execute. Pokazujesz log z usuwania. W OTL klikasz CleanUp.

Wyłącz na chwilę przywracanie systemu.

Wykonaj dokładny skan Malwarebytes Anti-Malware, jeśli coś znajdzie - usuń i wklej log.

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... lware+1.37

Przeczyść rejestr CCleaner'em

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... +v2.19.901


(Musielak) #10

Po użyciu programu z wklejonym kodem Avenger, rokit został w końcu usunięty.

Zastosowałem się do wszystkich wskazówek i nic więcej nie zostało znalezione.

Niestety loga nie mam został wykasowany przez OTL.

Serdeczne dzięki za pomoc =D>