RollOver w CSS nie działa

[/code]

[code] #Button1 { position: absolute; top: 10%; left: 20%; background-image: url(‘images/Rejestracja.jpg’); background-repeat: no-repeat; } #Button1:hover { position: absolute; top: 20%; left: 20%; background: url(“images/Rejestracja2.jpg”); background-repeat: no-repeat; }

Gdy odświeżam stronę, nigdzie tło div`a się nie pokazuje.

Musisz wpisać jakikolwiek tekst w tego diva :slight_smile:

… a raczej podać rozmiary.

Ok, działa. Myślałem, że skoro w div`ie jest zdjęcie to nie będzie trzeba podawać rozmiarów.