Rootkit wykryty przez AVG (BMload)


(Awea1) #1

Mój program antywiruoswy AVG wykrył rootkita w pliku BMload.sys. Proszę o sprawdzenie raportów:

raport OTL: http://www.wklej.org/id/965687/

raport Extras: http://www.wklej.org/id/965688/


(deFco247) #2

W logu OTL widać ów sterownik razem z innymi driverami od Huawei, wszystkie mają taką samą datę modyfikacji/utworzenia:

Z pewnością jest to false positive, więc dodaj ten plik do wyjątków.

W logu nic więcej szkodliwego nie widać. W OTL użyj opcji Sprzątanie.

Odinstaluj z systemu zbędny pasek narzędziowy Google Toolbar for Internet Explorer.


(Awea1) #3

Odpowiedź jaką otrzymałam wykonałam, to znaczy posprzątałam i odinstalowałam program, ale w dalszym ciągu po skanowaniu pojawia się odpowiedź, że jest 1 rootkit i aby zająć się problemem. Co mam teraz zrobić?