RootkitRevealer - wynik skaonowania


(Marcino) #1

Witam.

Zeskanowałem kompa programem RootkitRevealer, do wykrywania rootkit'ów i taki mam tego wynik:

HKLM\SOFTWARE\Classes\BDATuner.Sk	2005-01-25 01:10	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\BDATuner.Sk	2005-01-25 01:10	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Wiersz polece	2005-02-04 21:44	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Creative Tech\Devcon\ConfigSets\{59639116-D955-11D1-9D9D-00A0C98E7F73}\Effects\{EBCD6860-0522-11D2-B724-444553540000}\ROM Preset\Default D	2005-09-19 19:33	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Creative Tech\Devcon\ConfigSets\{B591EC40-DBC3-11D1-9D9D-00A0C98E7F73}\Effects\{EBCD6860-0522-11D2-B724-444553540000}\ROM Preset\Default D	2005-09-19 20:08	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reinstall\€	2005-01-25 00:38	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\{7c963514f-b8-7343d9-6b-408c914c62a89}	2005-10-01 17:51	4 bytes	Data mismatch between Windows API and raw hive data.

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Midi\Ports\Urz	2005-09-21 00:11	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Midi\WDMPort\Urz	2005-09-21 00:11	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Midi\WDMPort\Urz	2005-09-21 00:11	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors\Monitor j	2005-01-25 20:53	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Eventlog\System\Mened	2005-01-25 00:24	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Eventlog\System\Us	2005-01-25 00:26	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\Print\Monitors\Monitor j	2005-01-25 20:53	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\System\Mened	2005-01-25 00:24	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\System\Us	2005-01-25 00:26	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet004\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Midi\Ports\Urz	2005-09-21 00:11	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet004\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Midi\WDMPort\Urz	2005-09-21 00:11	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet004\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Midi\WDMPort\Urz	2005-09-21 00:11	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet004\Control\Print\Monitors\Monitor j	2005-01-25 20:53	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet004\Services\Eventlog\System\Mened	2005-01-25 00:24	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SYSTEM\ControlSet004\Services\Eventlog\System\Us	2005-01-25 00:26	0 bytes	Key name contains embedded nulls (*)

C:\Documents and Settings\MARCIN\Ustawienia lokalne\Temp\0000025A	2005-10-01 19:05	6.81 MB	Hidden from Windows API.

Jeżeli ktoś posiada tak elementarną wiedzę, by zidentyfikować wszystko, co napisane jest wyżje i wykryć szkodliwe rootkit'y - to będę bardzo wdzięczny za pomoc!


(Gutek) #2

Oczyść tylko TEMP i Ok


(Marcino) #3

Jak oczyścić temp?


(aero) #4

start uruchom, wpisz %temp% i usuń wszystko co tam masz :slight_smile:


(Marcino) #5

Nie mogę usunąćtylko 3 plików, bo wyskakuje komunikat:

, że plik jest używany przez inna osobę lub program.


(El Presidento) #6

Wiec usun je w trybie awaryjnym :roll:

Podczas rozruchu systemu wciskasz F8 i wybierasz z menu kontekstowego Tryb Awaryjny


(Marcino) #7

Dzięki, udało mi się skasować wszystko.

Dam jeszcze log’a od razu do sprawdzenia, nie będę zakładał nowego tematu…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:18:12, on 2005-10-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\RAMCleaner\RAMCleaner.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\aspnet_admin.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Documents and Settings\marcin\Pulpit\Marcino\Programy\HijackThis\hijackthis.com


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://opcg.net/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = MÓJ SUPER INTERNET :-)!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RAMCleaner start] C:\Program Files\RAMCleaner\RAMCleaner.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Registry Compact] "C:\Program Files\Systerac XP Tools 3\regcomp.exe" /Auto

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: Enable Labtec Wireless Desktop.lnk = C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz przy użyciu FDM - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę przy użyciu FDM - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przy użyciu FDM - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie przy użyciu FDM - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.netsecure.pl/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1121032353913

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: GFI LANguard N.S.S. 6.0 attendant service - Unknown owner - C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 6.0\lnssatt.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

(Kuz5) #8

Log masz ok