Rootkity?


(Waldemi) #1

Witam

Dzisiaj sprawdziłem komputer przy pomocy AVG Anti-rootkit Free. W katalogu c:/windows/system32/drivers znalazł plik o nazwie afj55vks.SYS. Usunąłem go przy pomocy tego programu. Po restarcie komputera i ponownym sprawdzeniu przy pomocy AVG znalazł w tym samym katalogu kolejny, inny plik o nazwie addzfk1.SYS. Również tego usunąłem. Po kolejnym restarcie znalazło kolejny: a6aelebi.SYS.

Załączam loga HJ

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:58:17, on 2007-08-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CD Anywhere Launcher] "C:\Program Files\CDAnywhere_Free\insdrive.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = C:\FoxServ\mysql\bin\winmysqladmin.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D42758E2-A9EC-4477-AE0A-6D1E3BB44329}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Jeśli potrzeba logów z innych programów to proszę napisać z jakich.

Dodam jeszcze że żaden ze znalezionych plików nie był widoczny chociaż mam włączone pokazywanie wszystkich plików.


(qrczak13) #2

Log ok.

Daj log z ComboFix (opis zrobienia loga na samym dole strony).


(Waldemi) #3

Log z ComboFixa - nie jest długi więc wklejam do postu

ComboFix 07-08-30.3 - "waldek" 2007-08-31 22:11:50.1 - NTFSx86

(jessica) #4

Log z Combo jest czysty. :slight_smile:

jessi


(Waldemi) #5

Witam

Problem zniknął po odinstalowaniu Alcohola 120%. Czy jest możliwe żeby ten program miał w sobie coś ukrytego???


(Mail) #6

waldemi , możliwe, jeżeli ściągałeś go z nieznanego źródła np. BearShare


(Waldemi) #7

Tylko że ja go ściągnąłem z wortalu dobreprogramy.pl jakieś 2 miesiące temu, użyłem raz czy może dwa razy i potem zostawiłem. NOD32 ani AVG Anti-spyware nic w nim nie widziały dopiero AVG Anti-rootkit zaczął mi znajdować te dziwne pliki.