Router TP Link WR740N gubi pakiety

Mój problem polega na tym, ze od pewnego czasu internet który do tej pory smigał jak szalony teraz strasznie zamula, gubi pakiety, czasami wyświetla mi sie żółty wykrzyknik na ikonce dostępu do sieci który znika jak rozłącze i połącze się ponownie z routerem. Wykres Speedtestu.net na kablu połączonym bezpośrenio do lapka jest prosty jak strzała a przy połączeniu przez router skacze od małych wartości do największych, czasami się zawiesza na chwile, później znowu idzie. Radio internetowe cały czas przerywa, jakieś transmisje online też cały czas przerywają. Router TP Link WR740N V1 najnowszy firmware, karta Atheros AR8152/8158 z najnowszym sterownikiem, windows 7

Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

route print

netsh wlan show drivers

netsh wlan show profile

netsh wlan show networks

ping -n 20 dobreprogramy.pl

Wyniki podaj zarówno podłączając się kablem, jak i bezprzewodowo. Zaloguj się do router i daj zrzut wszystkich ustawień Wireless. Daj też zrzut ekranu ze statusu routera.

Połączenie przez router:

ipconfig/all:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Michał-TOSH

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4C-ED-DE-77-D2-38

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta sieciowa Broadcom 802.11n

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4C-ED-DE-77-D2-38

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::6d02:2922:677d:eb1e%12(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 17 grudnia 2012 08:35:58

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 17 grudnia 2012 14:02:35

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 206368222

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-14-AB-79-74-00-26-6C-9D-24-E3


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet C

ontroller (NDIS 6.20)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-26-6C-9D-24-E3

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{119EA3E8-779F-45CB-947A-6EA6AC5C61C5}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 9:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:1c14:116f:9218:fbff(Pref

erowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::1c14:116f:9218:fbff%11(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 4:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{7B3BA54A-4636-4AAA-9E7D-FF369C0CDE24}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{ED88297D-6BA7-4823-A342-D1A8AF6E366C}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\Michał>

route print:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 17...4c ed de 77 d2 38 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 12...4c ed de 77 d2 38 ......Karta sieciowa Broadcom 802.11n

 10...00 26 6c 9d 24 e3 ......Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller

 (NDIS 6.20)

 1...........................Software Loopback Interface 1

 19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 32...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #3

 33...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #4

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.100 30

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.100 286

  192.168.1.100 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 286

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 286

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.100 286

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 286

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 11 58 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 11 58 2001::/32 On-link

 11 306 2001:0:5ef5:73b8:1c14:116f:9218:fbff/128

                  On-link

 12 286 fe80::/64 On-link

 11 306 fe80::/64 On-link

 11 306 fe80::1c14:116f:9218:fbff/128

                  On-link

 12 286 fe80::6d02:2922:677d:eb1e/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 11 306 ff00::/8 On-link

 12 286 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Users\Michał>

netsh wlan show drivers:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>netsh wlan show drivers


Nazwa interfejsu: Połączenie sieci bezprzewodowej


  Sterownik : Karta sieciowa Broadcom 802.11n

  Producent : Broadcom

  Dostawca : Broadcom

  Data : 2010-01-21

  Wersja : 5.60.48.35

  Plik INF : C:\Windows\INF\oem21.inf

  Pliki : razem 5

                C:\Windows\system32\DRIVERS\BCMWL664.SYS

                C:\Windows\system32\bcmihvsrv64.dll

                C:\Windows\system32\bcmihvui64.dll

                C:\Windows\system32\drivers\vwifibus.sys

                C:\Windows\system32\bcmwlcoi.dll

  Typ : Macierzysty sterownik Wi-Fi

  Obsługiwane typy radia : 802.11n 802.11g 802.11b

  Obsługa trybu FIPS 140-2 : tak

  Wsparcie dla sieci obsługiwanej: Tak

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie infrastruktury:

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP

                Udostępnione Brak

                Udostępnione WEP

                WPA2-Enterprise TKIP

                WPA2-Personal TKIP

                WPA2-Enterprise CCMP

                WPA2-Personal CCMP

                WPA2-Enterprise Zdefiniowane przez dostawcę

                WPA2-Enterprise Zdefiniowane przez dostawcę

                Zdefiniowane przez dostawcęZdefiniowane przez do

stawcę

                Zdefiniowane przez dostawcęZdefiniowane przez do

stawcę

                Zdefiniowane przez dostawcęTKIP

                Zdefiniowane przez dostawcęCCMP

                WPA-Enterprise TKIP

                WPA-Personal TKIP

                WPA-Enterprise CCMP

                WPA-Personal CCMP

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie ad hoc:

                WPA2-Personal CCMP

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP

  Usługa IHV obecna : Tak

  Element OUI karty IHV : [00 10 18], typ: [00]

  Ścieżka biblioteki DLL rozszerzalności IHV : C:\Windows\System3

2\bcmihvsrv64.dll

  Identyfikator rozszerzalności interfejsu użytkownika IHV: {aaa6dee9-31b9-4f1

8-ab39-82ef9b06eb73}

  Identyfikator CLSID diagnostyki IHV : {00000000-0000-000

0-0000-000000000000}C:\Users\Michał>

netsh wlan show profile

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>netsh wlan show profile


Profile w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:


Profile zasad grupy (tylko do odczytu)

--------------------------------------Profile użytkownika

-------------------

  Profil wszystkich użytkowników : ostry998C:\Users\Michał>

C:\Users\Michał>

netsh wlan show networks:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>netsh wlan show networks


Nazwa interfejsu : Połączenie sieci bezprzewodowej

Liczba aktualnie widocznych sieci wynosi 3.


SSID 1 : M8

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 2 : link1

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 3 : ostry998

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMPC:\Users\Michał>

ping -n 20 dobreprogramy.pl:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>ping -n 20 dobreprogramy.pl


Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=5ms TTL=124

Upłynął limit czasu żądania.

Upłynął limit czasu żądania.

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=5ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=5ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=27ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=5ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=8ms TTL=124

Upłynął limit czasu żądania.

Upłynął limit czasu żądania.

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysłane = 20, Odebrane = 16, Utracone = 4

       (20% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 4 ms, Maksimum = 27 ms, Czas średni = 5 ms


C:\Users\Michał>

Teraz przy połączeniu przez kabel: ipconfig/all:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>ipconfig/all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Michał-TOSH

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4C-ED-DE-77-D2-38

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta sieciowa Broadcom 802.11n

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4C-ED-DE-77-D2-38

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet C

ontroller (NDIS 6.20)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-26-6C-9D-24-E3

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::4051:2e59:f261:7cf0%10(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.9.133.242(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.252.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 17 grudnia 2012 13:21:33

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 17 grudnia 2012 14:21:33

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.9.135.254

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 10.9.135.254

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 335554156

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-14-AB-79-74-00-26-6C-9D-24-E3


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 83.175.144.9

                    83.175.144.14

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa isatap.{119EA3E8-779F-45CB-947A-6EA6AC5C61C5}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 9:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:3056:1c23:9218:fe50(Pref

erowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::3056:1c23:9218:fe50%11(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 4:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{7B3BA54A-4636-4AAA-9E7D-FF369C0CDE24}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{ED88297D-6BA7-4823-A342-D1A8AF6E366C}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\Michał>

route print:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 17...4c ed de 77 d2 38 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 12...4c ed de 77 d2 38 ......Karta sieciowa Broadcom 802.11n

 10...00 26 6c 9d 24 e3 ......Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller

 (NDIS 6.20)

 1...........................Software Loopback Interface 1

 19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 32...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #3

 33...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #4

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 10.9.135.254 10.9.133.242 20

    10.9.132.0 255.255.252.0 On-link 10.9.133.242 276

   10.9.133.242 255.255.255.255 On-link 10.9.133.242 276

   10.9.135.255 255.255.255.255 On-link 10.9.133.242 276

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.9.133.242 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.9.133.242 276

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 11 58 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 11 58 2001::/32 On-link

 11 306 2001:0:5ef5:79fb:3056:1c23:9218:fe50/128

                  On-link

 10 276 fe80::/64 On-link

 11 306 fe80::/64 On-link

 11 306 fe80::3056:1c23:9218:fe50/128

                  On-link

 10 276 fe80::4051:2e59:f261:7cf0/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 11 306 ff00::/8 On-link

 10 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Users\Michał>

netsh wlan show drivers:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>netsh wlan show drivers


Nazwa interfejsu: Połączenie sieci bezprzewodowej


  Sterownik : Karta sieciowa Broadcom 802.11n

  Producent : Broadcom

  Dostawca : Broadcom

  Data : 2010-01-21

  Wersja : 5.60.48.35

  Plik INF : C:\Windows\INF\oem21.inf

  Pliki : razem 5

                C:\Windows\system32\DRIVERS\BCMWL664.SYS

                C:\Windows\system32\bcmihvsrv64.dll

                C:\Windows\system32\bcmihvui64.dll

                C:\Windows\system32\drivers\vwifibus.sys

                C:\Windows\system32\bcmwlcoi.dll

  Typ : Macierzysty sterownik Wi-Fi

  Obsługiwane typy radia : 802.11n 802.11g 802.11b

  Obsługa trybu FIPS 140-2 : tak

  Wsparcie dla sieci obsługiwanej: Tak

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie infrastruktury:

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP

                Udostępnione Brak

                Udostępnione WEP

                WPA2-Enterprise TKIP

                WPA2-Personal TKIP

                WPA2-Enterprise CCMP

                WPA2-Personal CCMP

                WPA2-Enterprise Zdefiniowane przez dostawcę

                WPA2-Enterprise Zdefiniowane przez dostawcę

                Zdefiniowane przez dostawcęZdefiniowane przez do

stawcę

                Zdefiniowane przez dostawcęZdefiniowane przez do

stawcę

                Zdefiniowane przez dostawcęTKIP

                Zdefiniowane przez dostawcęCCMP

                WPA-Enterprise TKIP

                WPA-Personal TKIP

                WPA-Enterprise CCMP

                WPA-Personal CCMP

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie ad hoc:

                WPA2-Personal CCMP

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP

  Usługa IHV obecna : Tak

  Element OUI karty IHV : [00 10 18], typ: [00]

  Ścieżka biblioteki DLL rozszerzalności IHV : C:\Windows\System3

2\bcmihvsrv64.dll

  Identyfikator rozszerzalności interfejsu użytkownika IHV: {aaa6dee9-31b9-4f1

8-ab39-82ef9b06eb73}

  Identyfikator CLSID diagnostyki IHV : {00000000-0000-000

0-0000-000000000000}C:\Users\Michał>

netsh wlan show profile:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>netsh wlan show profile


Profile w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:


Profile zasad grupy (tylko do odczytu)

--------------------------------------Profile użytkownika

-------------------

  Profil wszystkich użytkowników : ostry998C:\Users\Michał>

netsh wlan show networks:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>netsh wlan show networks


Nazwa interfejsu : Połączenie sieci bezprzewodowej

Liczba aktualnie widocznych sieci wynosi 5.


SSID 1 : marlena

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA-Personal

  Szyfrowanie : TKIP


SSID 2 : drylek

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 3 : link1

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 4 : ASUS

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP


SSID 5 : Zabcia

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMPC:\Users\Michał>

ping -n 20 dobreprogramy.pl:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michał>ping -n 20 dobreprogramy.pl


Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=6ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=3ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=3ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=3ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=3ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=125

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=3ms TTL=125


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysłane = 20, Odebrane = 20, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 3 ms, Maksimum = 6 ms, Czas średni = 3 ms


C:\Users\Michał>

Tutaj prosze zrzuty Wireless:

1234eb811c1aa05em.jpg

aa995f0cd2162190m.jpg

26d7b3ced2ffa087m.jpg

28080807d9dd941fm.jpg

1d13498ccbb0598cm.jpg

Status:

c983db34142d5941m.jpg

6e888e4711dcc5f4m.jpg

Rozumiem, że chodzi o to, że przez kabel, to bez użycia routera, tak? Jeśli masz w sieci więcej komputerów, to sprawdź czy pomiędzy nimi też są straty pakietów, jeśli są straty pakietów, to prawdopodobnie router nie działa prawidło. Pokaż jeszcze wynik polecenia

tracert dobreprogramy.pl

przy podłączeniu do routera.

Tak zgadza się, przez kabel czyli bez routera.

A tutaj znowu przez niego:

Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1

 2 * * 43 ms 10.9.135.254

 3 1 ms <1 ms 1 ms brt-1-it.koba.pl [109.231.34.193]

 4 4 ms 4 ms 4 ms xenium.plix.pl [195.182.218.145]

 5 6 ms 7 ms 5 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Śledzenie zakończone.


C:\Users\Michał>

Czyli problem występuje pomiędzy twoim routerem, a routerem twojego dostawcy. Próbowałeś pingować inny komputer w sieci? Podłącz się przez kabel, bez użycia routera, pobierz WinMTR :arrow: http://www.dobreprogramy.pl/WinMTR,Prog … 12587.html wykonaj test na dowolnym serwerze w internecie i podaj tu statystyki.

Nie wiem czy dobrze zrobiłem bo ten test chyba działałby w nieskończoność, oto jego wynik prosto z kabla:

928b57683faaa461m.jpg

Dodam, że wyskakuje żółty trójkąt z wykrzyknikiem na statusie połączenia kiedy przerywa mi połączenie, po rozłączeniu i ponownym połączeniu z siecią wszystko wraca do normy ale nie na długo. Podłączyłem też komputer do routera przez kabel i wszystko śmigało jak należy, wpisałem też jedno z Twoich poleceń przy połączeniu kabelkiem do routera i wynik wyszedł taki:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Michałping -n 20 dobreprogramy.pl


Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=5ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=5ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=5ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=5ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=4ms TTL=124


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysłane = 20, Odebrane = 20, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 4 ms, Maksimum = 5 ms, Czas średni = 4 ms


C:\Users\Michał

Tak, bo trzeba go ręcznie zatrzymać :wink:

Podłączyłem też komputer do routera przez kabel i wszystko śmigało jak należy, wpisałem też jedno z Twoich poleceń przy połączeniu kabelkiem do routera i wynik wyszedł taki

No właśnie, wziąłem kabelek, jeden koniec do routera a drugi do kompa i wyglądało jakby wszystko było ok, no ale zrobię tak jak mówisz sprawdzę na innym a ten chyba jeszcze na gwarancji więc odniosę go do sklepu.

Dodane 09.01.2013 (Śr) 12:53

Oddałem router do naprawy, na ten czas podłączyłem starego Netgeara z którym też sa problemy, rozłącza mi internet cały czas co kilka minut i po chwili łączy znowu. Zauważyłem raz kiedy zniknął mi internet na dłużej że internetu nie było tylko na komputerze, a telefonem komórkowym połączyłem sie normalnie i działało wszystko poprawnie. Nie wyświetlało mi wtedy sieci bezprzewodowych których w moim mieszkaniu zawsze wykrywało kilkanaście, może to jest problem z karta wi- fi a nie z routerem? Sterowniki aktualizowałem i wszystkie są aktualne.