Rozdzielenie dynamicznego php na dwa osobne pliki


(A658691) #1

(Drobok) #2

x script daj do js, a resztę do php :stuck_out_tongue:


(A658691) #3

Właśnie trochę kombinowałem już wcześniej ale nigdy nie jest tak jak być powinno, więc wolałem Was poprosić.

Żeby nie było , że nic nie robię, to zrobiłem tak:

skrypt.js:

function _add_more() {

		var txt = "
";

		document.getElementById("dvFile").innerHTML += txt;

	}

	function validate(f){

		var chkFlg = false;

		for(var i=0; i < f.length; i++) {

			if(f.elements[i].type=="file" && f.elements[i].value != "") {

				chkFlg = true;

			}

		}

		if(!chkFlg) {

			alert('Please browse/choose at least one file');

			return false;

		}

		f.pgaction.value='upload';

		return true;

	}


	function upload(){	

	if(count($_FILES["item_file"]['name'])>0) { //check if any file uploaded

		$GLOBALS['msg'] = ""; //initiate the global message

		for($j=0; $j < count($_FILES["item_file"]['name']); $j++) { //loop the uploaded file array

			$filen = $_FILES["item_file"]['name']["$j"]; //file name

			$path = 'uploads/'.$filen; //generate the destination path

			if(move_uploaded_file($_FILES["item_file"]['tmp_name']["$j"],$path)) { //upload the file

				$GLOBALS['msg'] .= "File# ".($j+1)." ($filen) uploaded successfully
"; //Success message

			}

		}

	}

	else {

		$GLOBALS['msg'] = "No files found to upload"; //Failed message	

	}


}

strona.php

:: FILEUPLOAD :: 


	<?php if ($GLOBALS['msg']) { echo '
'.$GLOBALS['msg'].''; }?\>

| Upload any number of file |
|

| plus_icon.gif |
| |
[/code] Ale nic nie działa. Ani dodanie kolejnego pliku do wyboru poprzez kliknięcie “+”:

[code] plus_icon.gif

ani upload plików.


(jacko1998) #4

Wrzuć kod HTML[4] do validatora i popraw błędy(13!)


(A658691) #5

Wrzuciłem, skrypt wygenerował mi poprawny kod, a i tak nie działa. :frowning:


(Drobok) #6

upload to funkcja php a nie js. Mówiłem byś do js dał tylko i wyłącznie zawartość taga script :stuck_out_tongue:

A co do tych błędów, masz doctype xhtml a używasz html4.1 :stuck_out_tongue: