Rozłączanie netu - windows 7


(Wojgp) #1

Witam

Od jakiegoś czasu komp rozłącza internet - połązony z routerem przez LAN oraz z innym routerem przez wifi. Pomaga wpisanie ipconfig /renew i momentalnie odzyskuje net. W czasie, gdy nie działa net - bez problemu łączy się z innymi kompami w sieci. Poniżej logi z ipconfig /all (obciąłem niepotrzebne interfejsy sieciowe)

Dziwne bo zmienia się tylko IP przy karcie wifi (nagła zmiana podsieci, na taką której w ogóle nie ma). Z tego co pamiętam pomaga również restart routera. Komp ten jest podpięty przez LAN do routera z 2 radiami, którego radio1 działa w trybie AP Client (drugie AP) i łączy się przez wifi z innym AP. W całej sieci ta sama podklasa i maska.

JEST NET:

Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : KOMPUTER1

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . : 

  Typ w©za . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP wĄczony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy wĄczony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN PoĄczenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9271 Wireless Network Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : F4-EC-38-8B-A7-B8

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::9881:30f4:1a9b:adc%14(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.160(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierľawa uzyskana. . . . . . . . : 25 grudnia 2012 00:40:53

  Dzierľawa wygasa. . . . . . . . . : 26 grudnia 2012 00:40:52

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 334818360

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.0.2.2

                    193.25.0.6

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta Ethernet PoĄczenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Kontroler Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1F-C6-D8-41-D1

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::318f:f5:dfab:907f%11(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.105(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234889158

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.0.2.2

                    193.25.0.6

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony

BRAK NETU, JEST LAN: Konfiguracja IP systemu Windows

Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : KOMPUTER1

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . : 

  Typ w©za . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP wĄczony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy wĄczony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN PoĄczenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9271 Wireless Network Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : F4-EC-38-8B-A7-B8

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . :Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::9881:30f4:1a9b:adc%14(Preferowane) 

  ]Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.10.220(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 334818360

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.0.2.2

                    193.25.0.6

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony
Karta Ethernet PoĄczenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Kontroler Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1F-C6-D8-41-D1

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::318f:f5:dfab:907f%11(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.105(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234889158

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.0.2.2

                    193.25.0.6

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony

Proszę o radę co tym fantem zrobić.


(roobal) #2

Rozumiem, że te wyniki są z dwóch różnych komputerów? Jeśli tak, to jeden z nich nie może uzyskać adresu IP z serwera DHCP, nie może go znaleźć lub serwer DHCP nie odpowiada na zapytania. Ten adres, to adres typu link-local, który ma zasięg lokalny, tzn. łączy jeden segment sieci i nie jest routowalny, czyli nie łączy się z innymi sieciami i uzyskujesz go w wyniku autokonfiguracji ustawionej w systemie, tj. system automatycznie przypisuje adres z tej puli, jeśli nie może znaleźć serwera DHCP, a adres nie został przypisany automatycznie.

Sprawdź ustawienia serwera DHCP, wygląda tak jakby przesyłał konfigurację, ale niepełną, w autokonfiguracji nie powinno być informacji na temat bramy domyślnej, bo jak pisałem, adres link-local ma zasięg wyłącznie lokalny, poza tym nawet jeśli by była potrzebna brama, to i tak jest nieprawidłowa.


(Wojgp) #3

Nie, wynik z tego same komputera zrobiony, gdy jest dostęp do netu i gdy go nie ma. DHCP jest włączony na routerze wpiętym do WAN

Router ten to WL-5470AP, a konfiguracja LAN interface Setup wygląda tak:

IP Address: 192.168.15.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP: Server (dostępne jeszcze do wyboru Disabled, Client lub Relay Agent) Server IP: 0.0.0.0

DHCP Client Range: 192.168.15.160 - 192.168.15.180

DHCP Leased Time: 86400

Clone Mac Address: 000000000000

Port Numbe: 88


(roobal) #4

Możesz dać zrzut ekranu?


(Wojgp) #5

Zrzut:

http://www.gsm-support.net/download/wl5470ap.jpg


(roobal) #6

Tak się zastanawiam czy host komunikuje się na właściwym porcie. Co prawda host powinien odpowiadać na port, z jakiego uzyskał odpowiedź, ale sprawdź czy na domyślnym porcie dla DHCP, tj. 67 problem również występuje.