Rozmiar klastra partycji 4K a pliki graficzne

Rozmiar klastra partycji a pliki graficzne.

Domyslnie na wszystkich dyskach mam ustawione 4K

Czy 4K jest prawidłowe dla plików graficznych średnio nie przekracza 3000 KB *.JPG ??

699389743 KB cakowitego miejsca na dysku.

572932872 KB w 2308194 plikach.

1068560 KB w 117162 indeksach.

2855007 KB ulˇywanych przez system.

65536 KB zaj©tych przez plik dziennika.

122533304 KB dost©pnych na dysku.

4096 bajt˘w w kalˇdej jednostce alokacji.

174847435 og˘em jednostek alokacji na dysku.

30633326 jednostek alokacji dost©pnych na dysku.

Pytanie Twoje jest można stwierdzić zbyteczne bo wielkość klastra ma znikomy związek z wielkością zapisywanych plików w systemie NTFS.

Rozmiar klastra im mniejszy tym lepiej jest wykorzystana przestrzeń na dysku

Kiedyś gdy był system plików FAT (FAT 16) pod Windowsem 95 lub 98 co oznaczało że klaster  miał od 4kB dla bardzo małych dysków do 64kB przy większych dyskach. To powodowało że przestrzeń na dysku po prostu była marnowana .

Zasada jest prosta w jednym klastrze (jednostce alokacji) nie mogą się znajdować dane z 2 różnych plików. Mamy np plik 33Kb więc na dysku z 32 kB klastrami będzie zajmował on 2 klastry czyli 64 kB teraz u ciebie  będzie zajmował 36kB (wielokrotność liczby 4 )

Dla dużych plików o które pytasz to nawet stare sposoby zapisu na dysku nie powodowały dużego marnowania przestrzeni gorzej jest dla plików małych gdzie to marnowanie było istotne.

Jakiekolwiek zmienianie ręczne tego nie ma sensu.