Różnice między różnymi Openoffice'ami


(Angelofspears) #1

Witam.

Jakie są różnice między OpenOffice.org, OpennOffice.ux.pl, OpenOffice T7 a OpenOffice od Novella?


(mati75) #2

Są one zmodyfikowane przez producenta, mają dodane/usunięte funkcje.