Rozrachunki z dostawcami towarów


(Konkurencja) #1

Czy ktoś zna jakiś mały, prosty i tani program, który mógłby służyć do prowadzenia rozrachunków z dostawcami towarów. Terminy płatności mamy różne, formy płatności również. W tej chwili prowadzimy to w zeszytach –jeden dla płatności gotówkowych, drugi dla przelewów, gdzie na kolejnych kartkach obejmujących konkretną datę notujemy faktury przypadające do zapłaty w tym dniu , a następnie odnotowujemy nr KW lub datę przelewu w momencie zapłaty. Po zakończeniu tygodnia tworzymy sobie listę faktur nie opłaconych w terminie, żeby nie cofać się zbyt daleko przy szukaniu przeterminowanych faktur i umieszczamy ją na początku kolejnego tygodnia. Chcielibyśmy to usprawnić, bo w tej formie łatwo o pomyłki szczególnie przy konieczności ciągłego podsumowywania stron , gdy dopisujemy nowe faktury- chcemy znać ogólną kwotę płatności przypadającą na konkretny dzień. W użyciu jest ołówek i gumka oraz kalkulator. W dodatku dużo czasu zajmuje wypisywanie Kasa Wypłaci oraz przelewów.

Program powinien umożliwiać:

  1. założenie prostego rejestru kontrahentów ( nazwa skrócona, pełna, adres, forma i termin płatności, nr konta bankowego)

  2. możliwość ewidencji faktur zakup (dostawca, nr faktury, data faktury, kwota, forma płatności i termin zapłaty)

  3. możliwość przeglądania (filtrowania) ewidencji faktur zakupu według różnych kryteriów (kontrahent, zapłacone, niezapłacone, ogólna kwota do zapłaty na dany dzień zgodnie z terminem płatności, formy płatności)

  4. możliwość wybrania faktur, za które chcę zapłacić i sporządzenia dokumentu Kasa Wypłaci z wyszczególnieniem nr faktur, daty faktur i poszczególnych kwot oraz kwotą z podsumowania oraz wydrukowania w 2 egzemplarzach najlepiej na jednej stronie

  5. możliwość sporządzenia raportu kasowego za dowolny okres czasu

  6. możliwość wybrania jednej lub kilku faktur z ewidencji i sporządzenie dla nich przelewu (wydruk pełny, lub nadruk)

Przeglądaliśmy kilka programów dla małych firm, ale w zasadzie wszystkie one obejmują szerszy zakres (ewidencje VAT, magazyn, książka przychodów i rozchodów czy ryczałt) i z tego względu posiadają funkcje nam zbędne i utrudniające pracę.


(fiesta) #2

A byłeś na Vortalu ??

Wczoraj właśnie zamieszczono tam program Fakturka :

Sprawdź i ine programy dostępne w dziale Programy handlowe i magazynowe

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=16


(Konkurencja) #3

Niestety te programy obejmują działalność firmy kompleksowo albo od strony sprzedaży, a nam potrzebny jest tylko wycinek dotyczący rozliczeń z dostawcami, możliwy do obsługi przez prawie laika czyli bez niewykorzystywanych opcji.


(Asterisk) #4

http://www.jzk.pl/

Istnieje też opcja ograniczenia funkcji - licencja mnie kosztuje