Rozsypane kadu i skype na Ubuntu


(pain3hp) #1

Interfejs graficzny kadu i skype rozsypał się to znaczy, nie da się w nic klikać, listy znajomych są bez czcionek, same przyciski i różne dziwne animozje. 

Da się jakoś przywrócić to do porządku?

Pomogła klasyczna aktualizacja oprogramowania apt-get update, upgrade