Rozszerzenie Amazon Chrome zapisuje wszystkie strony HTTPS!


(Masaj) #1

Niebezpieczne dodatki do przeglądarek mogą powodować wyciekanie zaszyfrowanego ruchu SSL

Tak, wyszło szydło z worka- wiadomości są tak porażające, że federalni są już mile widziani w DEFCON. W związku ze skonfigurowaniem i używaniem fałszywego AP ettercap. Utworzenie własnego skryptu jest trywialne Myślę, że możemy spokojnie założyć -przejęcie ruch zwykłego niechronionego ruchu jest banalnie proste do wykrycia i modyfikowania.

W przeglądarce wszystkie nie jawne rzeczy są wysyłane za pomocą protokołu HTTPS.

Choć przechwytywania połączeń HTTPS jest możliwe, możemy zrobić to przez hacking CA (zainstalować certyfikat) powołując się na syndrom klikalności ostrzeżenia SSL .

Pokażę ci, jak można zobaczyć wszystkie dane zaszyfrowane protokołem SSL, poprzez wykorzystanie Amazon 1Button App zainstalowany na przeglądarkach swoich ofiar.

Informacje o rozszerzeniu: Niektóre krótkie informacje o naszym bohaterze dnia:

Amazon 1Button App rozszerzenie Chrome


(mktos) #2

Ten artykuł być tłumaczony maszynowo?