Rozszerzone systemowe oczyszczanie dysków


(system) #1

Wydane ostatnio (wtorek, 8 października '13) aktualizacje dla systemu Windows 7, ale chyba i dla innych wersji, zawierają interesujące rozszerzenie traktowanego po macoszemu systemowego Oczyszczania dysków. Otóż oczyszczenie dysków rozszerzono o pozycję pn. Windows Update - oczyszczanie , pozwalającą na pozbycie się z dysku wszelkich pozostałości po instalatorach dokonywanych comiesięcznie aktualizacji. Aby zautomatyzować pracę tego niedocenianego narzędzia, polecam:

  1. Otwórz okno Wiersza poleceń, jako Administrator, i wpisz polecenie cleanmgr /sageset:1

  2. W oknie Ustawienia programu Oczyszczanie dysku zaznacz opcje, z których chcesz skorzystać. Najlepiej wszystkie!

  3. Kliknij przycisk OK. Nastąpi zapisanie danych w Rejestrze.

  4. Utwórz PPM Nowy skrót na pulpicie w lokalizacji cleanmgr /sagerun:1 z nazwą np. Oczyszczanie_dyskow (bez spacji i polskich znaków!).

  5. Przenieś skrót z Pulpitu do folderu C:\WINDOWS

  6. Otwórz Harmonogram zadań i uruchom Kreatora nowego zadania. Gdy zostaniesz poproszony o podanie programu, który ma być uruchomiony, kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż skrót, który właśnie stworzyłeś i zapisałeś w C:\WINDOWS. Przejdź kolejne kroki Kreatora, by ustawić regularne uruchamianie polecenia, najlepiej codziennie. Dopisz tzw. przełącznik po spacji /sagerun:1. Wykonaj pozostałe polecenia kreatora.

Po uruchomieniu tak skonfigurowanego systemowego Oczyszczania dysków warto w dowolny sposób uruchomić te narzędzie, aby sprawdzić, czy po czyszczeniu i "ręcznym" restarcie komputera, na ekranie powitalnym systemu ujrzymy przed napisem Zapraszamy, napis Czyszczenie.