Rozwiązanie problemu USBphoneCtrl


(Mater93) #1

Gdy zamykamy PC pojawia nam się okienko z USBphoneCtrl.

Rozwiązanie:

Instalujemy GG 7.7

Lub:

  1. Alt+Ctrl+Del.

  2. klikamy na procesy gg.exe i zakańczamy wszystkie.

Błąd niepowinien już się pojawiać.