[Rozwiązany]Usuwanie usera z grupy


(Init3) #1

Jakie jest przeciwienstwo polecenia

adduser

???


(matiit) #2

Nie lepiej wyedytować plik /etc/groups ?


(Kaka') #3

man deluser


(matiit) #4

jeszcze może sie przydać man usermod