Rozwijana lista z przechodzeniem do podstron

Siema 8)

Co muszę zrobić , aby po wybraniu jakiejś opcji z listy , automatycznie lub najlepiej po naciśnięciu “OK” przechodziło do podstrony (strony)?

P.S. Struktura :

Tu wpisz pierwszą możliwość
Tu wpisz drugą możliwość

		(...)

http://webmaster.helion.pl/starocie/skrypt/rozwmenb.htm