Rozwijane menu start jak wyłączyć


(Robin-Otzi) #1

niech mnie ktoś oświeci bo doznałem zaćmienia

jak wyłączyć w menu start rozwijanie po kilku sekundach menu programy

tylko żeby od razu wszystko było widoczne

na pewno to już kiedyś robiłem tylko za nic nie mogę tego teraz znaleźć??


(Himmak5g) #2

Uzyj programu TweakXP. Demo jest darmowe.


(Robin-Otzi) #3

znalazłem na innym forum!!

Menu Start\Ustawienia\Pasek zadań i menu start\ zakładka Menu start guzik Dostosuj i odptaszkuj:

Używaj menu spersonalizowanych

(Doogi22) #4

wchodzimy do rejestru

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

należy otworzyć wartość ciągu Start_ScrollPrograms i zmienić wartość z 1na 0 jeśli nie chcemy mieć rozwijanego menu Programy.


(Leon$) #5

PPM na start >> właściwości >> zakładka Menu Start >> dostosuj >> zaawansowane >> pole Elementy menu start >> wyczyść kratkę przy Przewiń polecenie Programy >> zatwierdź

:slight_smile: