RS premium free download


(Djkristoph) #1

Witam , znalazłem w sieci skrypt dzięki któremu ludzie wchodzący na moją stronę będą mogli pobrać do 3 linków rapidshare premium z mojego aktualnie zakupionego konta , jest jednak problem , bo wklejeniu linku do ściągniecią i naciśnieciu przycisku w celu ściągniecią wyskakuje że nie odnaleziono strony , czy może mi ktoś pomóc ? Ponieżej postaram się wkleić treść kodu ..

<?php

error_reporting(E_ERROR | E_PARSE);

define( 'IBIET', 1 );

@require "config.php";

@require "function.php";

@require "db.php";

class RapidFool {

//-----------------------------------------------------

// initialize

//-----------------------------------------------------

function initialize()

{

global $ibiet, $std, $DB, $INFO;

$this->vars = &$INFO;

$act = $_GET['action'];

if($_POST['url'] != "")

{

$act = "makeurl";

}

$action = array("makeurl", "download");

if(in_array($act, $action))

{

$this->$act();

return;

}

else

{

$this->welcome();

}

}

//-----------------------------------------------------

// Welcome Screen

//-----------------------------------------------------

function welcome()

{

global $ibiet, $std, $skin, $DB;

$data = array();

$check_serv = $this->serverload();

if($check_serv['overloaded'])

{

$stage = "disabled";

$txtstring = $check_serv['msg'];

}

else

{

if($ibiet->vars['premium_act'])

{

$t = $DB->query("SELECT * FROM accounts WHERE id = '".intval($ibiet->vars['premium_act'])."'");

$r = $DB->fetch_array($t);

if($r['login'] != "")

{

$txtstring = "Enter rapidshare.com URL here";

}

else

{

$stage = "disabled";

$txtstring = " Sorry, we're out of premium account at the moment.";

}

}

else

{

$stage = "disabled";

$txtstring = " Sorry, we're out of premium account at the moment.";

}

}

if($ibiet->vars['dl_limit_perday'] > 0)

{

$l_limit = time() - 60*60*24;

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$l = $DB->query("SELECT * FROM logs WHERE fdate > '$l_limit' AND ip = '$ip'");

$link_downloaded = $DB->get_num_rows($l);

$link_downloaded = ($link_downloaded) ? $link_downloaded : 0;

$stat = "So far you have downloaded $link_downloaded/{$ibiet->vars['dl_limit_perday']} links limit.";

}

$data['html'] .= "

$data['html'] .= "function CheckForm() {\n";

$data['html'] .= " url = document.getElementById('url');\n";

$data['html'] .= " if (url) {\n";

$data['html'] .= " if (url.value.substr(0,21) != \"http://rapidshare.com\") {\n";

$data['html'] .= " alert(\"Please enter valid rapidshare.com URL\");\n";

$data['html'] .= " return false;\n";

$data['html'] .= " }\n";

$data['html'] .= " }\n";

$data['html'] .= "}\n";

$data['html'] .= "\n";

$data['html'] .= "

vars['base_url']}\" method=\"post\" onsubmit=\"return CheckForm()\">\n";

$data['html'] .= "\n";

$data['html'] .= "

";

$data['html'] .= $stat;

$data['title'] = "KingRapid.com ~|~ Rapidshare Premium Link Generator";

$std->_print($data);

}

//-----------------------------------------------------

// Generate Link Screen

//-----------------------------------------------------

function makeurl()

{

global $ibiet, $std, $DB;

$data = array();

$link = addslashes(trim($_POST['url'])) ;

$url = @parse_url($link);

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

if($url['host'] != "rapidshare.com" || !preg_match("#^/files/#", $url['path']))

{

$data['html'] = " Please enter valid rapidshare.com link.";

$data['title'] = "Error";

$std->_print($data);

return;

}

$refererr = @parse_url($_SERVER['HTTP_REFERER']);

if($refererr['host'] != $_SERVER['HTTP_HOST'])

{

$data['html'] = "No leeching, visit http://{$\_SERVER['HTTP\_HOST]} for more info";

$data['title'] = "Error";

$std->_print($data);

return;

}

if(!$ibiet->vars['premium_act'])

{

$data['html'] = " Sorry, we're out of premium account at the moment.";

$data['title'] = "Error";

$std->_print($data);

return;

}

if($ibiet->vars['dl_limit_perday'] > 0)

{

$l_limit = time() - 60*60*24;

$l = $DB->query("SELECT * FROM logs WHERE fdate > '$l_limit' AND ip = '$ip'");

$link_downloaded = $DB->get_num_rows($l);

$link_downloaded = ($link_downloaded) ? $link_downloaded : 0;

if($link_downloaded >= intval($ibiet->vars['dl_limit_perday']))

{

$data['html'] .= "

You have downloaded $link_downloaded/{$ibiet->vars['dl_limit_perday]} links already.";

$data['title'] = "Error";

$std->_print($data);

}

}

$t = $DB->query("SELECT * FROM accounts WHERE id = '".intval($ibiet->vars['premium_act'])."'");

$r = $DB->fetch_array($t);

$full_link = $std->getserver($link);

$try = $std->getFileInfo($full_link, $r);

$filename = $try['filename'];

$fsize = $try['fsize'];

$now = time();

$fid = md5( uniqid(microtime()) );

$DB->query("INSERT INTO logs SET fid='$fid',filename='{$filename}',ip='$ip',fdate='$now',furl='$full_link', filesize='$fsize'");

$dlurl = $ibiet->vars['base_url']."?action=download&id=$fid";

$data['html'] .= "

Click here to download this file

$filename \n";

$data['title'] = "Download";

$std->_print($data);

}

//-----------------------------------------------------

// Download Screen

//-----------------------------------------------------

function download()

{

global $ibiet, $std, $DB;

$id = addslashes(trim($_GET['id'])) ;

if(strlen($id) != 32)

{

@header("HTTP/1.0 404 Not Found");

echo " 404! File not found";

exit;

}

$t = $DB->query("SELECT * FROM accounts WHERE id = '".intval($ibiet->vars['premium_act'])."'");

$r = $DB->fetch_array($t);

$limit = time() - 60*60*6; //Only download link that was generated in the last 6 hours

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$q = $DB->query("SELECT * FROM logs WHERE fid='$id' AND ip='$ip' AND fdate > '$limit'");

$row = $DB->fetch_array($q);

$url = @parse_url($row['furl']);

if($row['furl'] == "")

{

@header("HTTP/1.0 404 Not Found");

echo " 404! File not found";

exit;

}

@header("Cache-Control:");

@header("Cache-Control: public");

@header("Content-Type: application/octet-stream");

@header("Content-Disposition: attachment; filename=".$row['filename']);

@header("Accept-Ranges: bytes");

if(isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))

{

list($a, $range)=explode("=",$_SERVER['HTTP_RANGE']);

$range = str_replace("-", "", $range);

$new_length = $row['filesize'] - $range;

@header("HTTP/1.1 206 Partial Content");

@header("Content-Length: $new_length");

}

else

{

@header("Content-Length: ".$row['filesize']);

}

$vars = "dl.start=PREMIUM&uri={$url['path']}&directstart=1";

$head = "Host: {$url['host']}\r\n";

$head .= "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)\r\n";

$head .= "Cookie: user={$r['login']}-{$r['password']}\r\n";

$head .= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";

if($range != "") $head .= "Range: bytes={$range}-\r\n";

$head .= "Content-Length: ".strlen($vars)."\r\n";

$head .= "Connection: close\r\n\r\n";

$fp = @fsockopen($url['host'], 80, $errno, $errstr);

if (!$fp)

{

echo "The script says $errstr , please try again later.";

exit;

}

@stream_set_timeout($fp, 300);

fputs($fp, "POST {$url['path']} HTTP/1.1\r\n");

fputs($fp, $head.$vars);

fflush($fp);

$buff = 256;

while (!feof($fp))

{

$data = fgets($fp, $buff);

if($headerdone)

{

print $data;;

}

if(!$headerdone)

{

$tmp .= $data;

$d = explode("\r\n\r\n", $tmp);

if($d[1])

{

print $d[1];

$headerdone = true;

$buff = 1024;

}

}

flush();

ob_flush();

}

@fclose($fp);

exit;

}

//-----------------------------------------------------

// Check Server Load

//-----------------------------------------------------

function serverload()

{

global $ibiet, $std, $DB;

if ( @file_exists('/proc/loadavg') )

{

if ( $fh = @fopen( '/proc/loadavg', 'r' ) )

{

$data = @fread( $fh, 6 );

@fclose( $fh );

$load_avg = explode( " ", $data );

$server_load = trim($load_avg[0]);

if ($server_load > $ibiet->vars['serverload'])

{

return array('overloaded' => 1, 'loaded' => $server_load, 'msg' => " Sorry, the server is overloaded, please try again in a moment");

}

}

}

else

{

if ( $serverstats = @exec("uptime") )

{

preg_match( "/(?:averages)?\: ([0-9.]+),[\s]+([0-9.]+),[\s]+([0-9.]+)/", $serverstats, $load );

$server_load = $load[1];

if ($server_load > $ibiet->vars['serverload'])

{

return array('overloaded' => 1, 'loaded' => $server_load, 'msg' => " Sorry, the server is overloaded, please try again in a moment");

}

}

}

}

} // End Class

$ibiet = new RapidFool;

$ibiet->initialize();

?>

-- Dodane 08.07.2009 (Śr) 19:13 --

zamieszczam link do przetestowania : http://uploades.pl/


(Mrokrzysiek) #2

Ciekawe co by mieli ściągać z tego RS? Jak kilka osób będzie ściagać na raz z różnych IP to Ci się zmieni hasło automatycznie do RS premium..


(Mathew) #3

Zapamiętajcie sobie raz dobrze i na zawsze, że nie ma takiego czegoś jak free premium za darmo. Nie działają programy, generatory haseł etc.

Wszystko zawiera albo trojany, ale bezużyteczny syf. Jedyne rozwiązanie , które kiedykolwiek działało to program który sam zmieniał proxy,ale...

czasem trafiało się na proxy z Chin, Wietnamu czy Chile i wtedy transfer nie był zbyt okazały. Polecam swoje sprawdzone rozwiązanie: neostrada + autoconnect + usdownlaoder :slight_smile: działą na 100% :slight_smile: