[Ruby][AutoIT]Odpowiednik polecenia AutoIt Win32API w Rubym


(Rxprojekt) #1

Witam. Mam pytanie. Jaki był by w Ruby, odpowiednik tego skryptu napisanego w AutoIt?

Run("notepad.exe")

WinWaitActive("[CLASS]")

Send("Hello from Notepad.{ENTER}1 2 3 4 5 6 7 8 9 10{ENTER}")

Sleep(500)

Send("+{UP 2}")

Sleep(500)

Send("!f")

Send("x")

WinWaitActive("Notepad")

Send("n")

WinWaitClose("[CLASS]")

Kombinowałem coś z Win32OLE, ale mi nie wychodziło.