rundl32.exe-Błąd aplikacji


(Babaryba1) #1

Laptop Windows Vista. Przy próbie włączenia każdego programu ukazuje się komunikat o treści:
Aplikacja nie została właściwie zainicjowana (Ox000005). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikacje).
Klik na przycisk OK nie pomaga.
Jak problem naprawić i czy do jego naprawy konieczne jest połączenie z internetem?