RunDLL Błąd podczas uruchamiania sysmenu.dll


(Sasori2001) #1

witam

jak w temacie taki problemik

http://wklej.org/id/1504481/ - Addition

http://wklej.org/id/1504486/ - FRST


(Atis) #2

W panelu sterowania odinstaluj:

FindRight

IePluginService12.27.0.3326

Trend Micro Titanium Internet Security

WinZipper

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

IFEO\dtlite.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\euninstall.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\fastboot.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\labelprint.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\liveupdate.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\olrsubmission.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\power2go.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\power2goexpress.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\sonicfocus.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\sptdinst-x64.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\teamviewer.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\uninst.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\winzipper.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{22C7F6C6-8D67-4534-92B5-529A0EC09405}] - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\firefoxextension
FF Extension: Trend Micro NSC Firefox Extension - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\firefoxextension [2011-02-23]
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.gazeta.pl/0,0.html?p=181&d=20140924", "hxxp://www.awesomehp.com/?type=hp&ts=1393151641&from=smt&uid=WDCXWD5000BPVT-80HXZT1_WD-WXG1EC0RHT22RHT22"
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ainbkicbloikcngphmjfpjdemblcojdd] - C:\Users\Sasori\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\slidebar.crx [2014-06-13]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ogfjmhfnldnajmfaofeiaepghjenbgjo] - C:\Users\Sasori\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ep.crx [2014-02-26]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma] - C:\Users\Sasori\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\newtabv3.crx [2014-06-13]
S4 IePluginService; C:\ProgramData\IePluginService\PluginService.exe [705136 2014-04-11] (Cherished Technololgy LIMITED)
S4 winzipersvc; C:\Program Files (x86)\WinZipper\winzipersvc.exe [425104 2014-02-26] () [File not signed] <==== ATTENTION
S3 Amsp; "C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe" coreFrameworkHost.exe -m=rb -dt=60000 [X]
Task: {56E1632D-6AE0-4DDF-979A-BD5B792E7884} - System32\Tasks\SMupdate1 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update1 <==== ATTENTION
C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll
Task: {73EAD69E-2B61-47B6-B17F-4C53A58F2323} - System32\Tasks\iWebar-chromeinstaller => C:\Program Files (x86)\iWebar\iWebar-chromeinstaller.exe <==== ATTENTION
Task: {969CF392-E99B-492B-B7F6-B1086FC804E0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 <==== ATTENTION
Task: {A3732303-8C52-4B91-A6C4-FE325308C06B} - System32\Tasks\iWebar-enabler => C:\Program Files (x86)\iWebar\iWebar-enabler.exe <==== ATTENTION
Task: {B605264D-4F5D-4AD5-A7A8-A550C8B302FE} - System32\Tasks\iWebar-codedownloader => C:\Program Files (x86)\iWebar\iWebar-codedownloader.exe <==== ATTENTION
Task: {D5FF17EF-BD2D-4EED-9BA8-AD94CCC1037D} - System32\Tasks\iWebar-firefoxinstaller => C:\Program Files (x86)\iWebar\iWebar-firefoxinstaller.exe <==== ATTENTION
Task: {D955D5D1-92C9-40DB-8E60-CE5F708EB463} - System32\Tasks\RegClean Pro => C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe <==== ATTENTION
Task: {F4775DCC-4B66-43F2-8F07-793E2F95022E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\iWebar-chromeinstaller.job => C:\Program Files (x86)\iWebar\iWebar-chromeinstaller.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\iWebar-codedownloader.job => C:\Program Files (x86)\iWebar\iWebar-codedownloader.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\iWebar-enabler.job => C:\Program Files (x86)\iWebar\iWebar-enabler.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\iWebar-firefoxinstaller.job => C:\Program Files (x86)\iWebar\iWebar-firefoxinstaller.exe <==== ATTENTION
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Sasori2001) #3

http://wklej.org/id/1504617/

http://wklej.org/id/1504621/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

SearchScopes: HKCU - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = 
BHO-x32: FindRight -> {cf710881-c002-4ea4-860a-b6931b040948} -> C:\Program Files (x86)\FindRight\FindRightbho.dll No File
C:\AdwCleaner
C:\ProgramData\Trend Micro
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Flash Player 11 ActiveX

Adobe Shockwave Player 12.1

Java 7 Update 45

Zainstaluj:

Java 8 Update 25

Flash Player 15.0.0.189 ActiveX

Flash Player 15.0.0.189 Plugin